15
Съб, Юни
31 Нови статии

Култура
Инструменти
Шрифт

Култовият комплекс Глухите камъни до село Малко Градище е  един от най-големите у нас със скални изсичания. Обхваща четири скални масива в източното подножие на връх Св.  Марина, разделени от тесни и дълбоки проломи. Заема площ от около 2 хектарa. На различна височина от основата до върха са издълбани над 450 ниши с преобладаващо трапецовидна форма.

Тези факти напомня новоизлязлата енциклопедия „ Свещените места на България“.  Тя е първото по рода си издание, което предлага систематизирана научнопопулярна информация за местата, свързани с духовните нужди на обществото от праисторията до днес.  Със самостоятелни статии са представени над 600 обекта – праисторически светилища, уникални паметници, свързани с вярванията на траките, древногръцки и древноримски храмове, първите култови сгради на предхристиянска България, християнски църкви и манастири, мюсюлмански и еврейски култови сгради. Много от тях днес са със статут на недвижими културни ценности с национално значение, част от многоликото духовно културно наследство на България. Богатият илюстративен материал допълва текста и разкрива  света на художествени и архитектурни шедьоври с непреходно значение.

Авторитетното издание е подготвено от Научноинформационен център „Българска енциклопедия“ на БАН. Главен редактор  е акад. Васил Николов, виден български археолог, професор, доктор на историческите науки, със заслуги за популяризирането на достиженията на българската археология. Именитият учен  е ръководил проучванията на много праисторически обекти, между които на неолитните ямни комплекси  край  Любимец и Капитан Андреево. СМ