19
Нед, Май
24 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

Изменения в Закона за българските лични документи и Закона за движение по пътищата, свързани с новости при издаване и подмяна на лични карти, паспорти и шофьорски книжки, влязоха в сила след обнародване в Държавен вестник брой 59, 65 и 67 от 2023 г.

Гражданите, на които им предстои да посетят „паспортна служба“ или КАТ за нови лични документи, е необходимо да знаят:

  • Когато заявителят не притежава личен документ, с който да удостовери самоличността си, се представя удостоверителен документ за раждане
  • Удостоверение за раждане се представя и когато за лице до 18-годишна възраст липсват данни за родител в информационната система за българските лични документи. Това са случаите, когато единия родител не е български гражданин
  • При промяна на постоянния адрес от населено място в една област в населено място в друга област в срок до 30 дни лицето е длъжно да подаде заявление за издаване на ново свидетелство за управление на моторно превозно средство
  • В шофьорските книжки вече няма да се изписва наименование на населеното място от постоянния адрес
  • Премахва се контролния талон, като документ, за потвърждаване валидността на издадената шофьорска книжка
  • Разширява се обхвата на случаите, при които шофьорската книжка може да се подмени с ускорена услуга (за три работни дни). Ускорена услуга не могат да ползват лицата при първоначално издаване на СУМПС или тези, които подменят чуждестранно свидетелство за управление на моторно превозно средство с българско;
  • Обявена е за противоконституционна ал.2 на чл. 159 от ЗДвП, според която не се издаваше шофьорска книжка или дубликат, както и отнето свидетелство не се връща до заплащане изцяло на дължимите глоби.

От МВР напомнят, че в центъра за административно обслужване в сградата на ОДМВР Хасково работи гише за приемане на заявления за издаване на шофьорски книжки (СУМПС) с бърза или ускорена услуга. На същото гише може да се правят справки за издадени и невръчени електронни фишове и наказателни постановления по ЗДвП и на ПОС –устройство да се плащат глоби, наложени за нарушения на ЗДвП.