30
Чет, Май
17 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

Във връзка с прогнозата за високи температури, които ще доведат до екстремален риск от пожари на 26 и 27 юли (сряда и четвъртък), Службата за противопожарна безопасност отправя предупреждение към земеделските стопани, работници, пастири, пчелари, посетители и работещи в горските територии и в съседство с тях, пътуващите по републиканската и общинска пътни мрежи, за следното:

  • Да засилят вниманието си или по възможност да не се извършват дейностите за почистване на пасища, ливади, горски територии, дворове в населените места;
  • Да не се изхвърлят незагасени цигари и други лесно запалими изделия;
  • Да не се приготвя на зимнина с използването на открит огън.
  • При извършване на каквито и да е дейности на открито да се вземат максимални мерки за недопускане на запалвания и да се създадат възможности за погасяване на възникнали такива на място.
  • При възникване на пожар и неспазване на горните препоръки, НЕЗАБАВНО да се уведомят компетентните органи с точен адрес на тел. 112 и при възможност да се окаже съдействие за ликвидиране на запалването.