23
Вт, Юли
36 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

Общинската библиотека в Свиленград вече разполага с електронна система за обработка и търсене на библиотечни ресурси, съобщи пресаташето на Общината Калина Райкова.

От тази седмица е внедрен специален софтуер, чрез който се автоматизира въвеждането и търсенето на книги, регистрацията на читатели, генерирането на различни видове справки и др. Софтуерът позволява редуциране на времето за обработка, систематизиране и предоставяне на информация, както и подобряване обслужването на потребителите. Системата е изградена на модулен принцип.

Модулът за електронния каталог на библиотеката позволява търсене на информационен ресурс по заглавие, автор или инвентарен номер. Базата данни в него тепърва ще се вкарва и допълва. За улеснение на читателите електронният каталог е достъпен по всяко време както от стационарен компютър, така и от мобилен телефон. Чрез него всеки може да провери дистанционно наличието на определена книга или периодика.

Системата включва също модул, предназначен за създаване на библиографски описания на книги, в резултат на което се изгражда и поддържа електронният каталог.

Модулът за работа с читатели е за регистрация, издаване и преиздаване на читателски карти, оптимизиране на процеса на заемане на литература, както и за уведомяване на читателя, когато е просрочил връщането на заетите книги.

Модулът „Справочна част” е основен за библиотечната статистика и улеснява дейността на библиотеката за отчетност и периодични справки по различни показатели.

Софтуерът е закупен със средства от общината и лично дарение от почетния гражданин на Свиленград д-р Димитър Ермов. Фондът на библиотеката включва 68 000 книги. Регистрираните читатели са 700, като тази година се отчита ръст на броя на читателите в детския отдел.

Линк към Електронен каталог на Общинска библиотека – Свиленград

http://151.237.71.11/abweb/public/