15
Съб, Юни
30 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

Община Свиленград получи одобрение на два проекта за рехабилитация на улици по Програма за развитие на селските райони 2014-2020, процедура на МИГ „Свиленград Ареал", Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“.

Проектите са подадени през месец октомври 2022 г. и обхващат изпълнението на два етапа на улици в село Капитан Андреево - ул. „Вела Пеева”, ул. „Комунига” и ул. „Люлин”, както и ул. „Пети октомври” в Свиленград.

Срокът за изпълнение на проектите е 24 месеца.

Предстои подготовка на планираните обществени поръчки и провеждане на процедури за избор на изпълнители за строително-монтажни работи и строителен надзор.