17
Сря, Апр
28 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

В периода 1 април 5 юни т. г . екип на фондация „Програма достъп до информация“ прегледа и оцени интернет-страниците на 562 административни структури на изпълнителната власт на централно, териториално и местно ниво. Сред тях бе и тази на ОбА-Свиленград.

Целта на проучването е да се оцени как органите на властта изпълняват задълженията си по Закона за достъп до обществена информация за активно публикуване на информация в интернет, и как отговарят на заявления за достъп по електронен път.

Свиленград заема 27-мо място в класацията на 194 общини. За сравнение: община Хасково заема 22-ра позиция, а Любимец- 118-та. Първото място в национален мащаб е за община Банско.

Нивото за т.нар. прозрачност на общините бе оценявано по 118 индикатора, обясняват от фондацията. На публикуваната от фондацията Карта на финансовата и бюджетна прозрачност на общините могат да се видат резултатите за изпълнение на задълженията , обхващащи публикуването на бюджети, финансови отчети, датата на публичното обсъждане на проектите за бюджети и финансови отчети, информация за обществените поръчки и декларациите по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

СМ