18
Чет, Апр
26 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

Декларация, свързана със спешен ремонт заради критичното състояние на част от пътищата от републиканската мрежа на територията на община Свиленград, приеха единодушно на днешното си заседание местните парламентаристи. Докладната бе внесена от кмета арх. Анастас Карчев.

„Общоизвестен факт е , че сегашното състояние на преминаващите през територията на общината пътища от републиканската мрежа е неприемливо и недопустимо. Проблемът е многогодишен и предлагам на Общински съвет-Свиленград да приеме декларацията, приложена към долуизложения проект на решение. Конкретен повод за инициативата е депозираната до мен Докладна записка ВК-261/15.05.202З г. от началник отдел „Правен” Мариян Дервенков“, се казва в Докладната на кмета.

А ето и самата Декларация:

„Общинските съветници от Общински съвет-Свиленград декларираме следното:

Ръководени от интересите на Община Свиленград и от отговорността ни - като общински съветници, считаме за неприемливо и недопустимо сегашното състояние на преминаващите през територията на общината пътища от Републиканската пътна мрежа поради следните съображения:

1. Кръстовището на път 1-8 с път II-8 ( т.нар. разклон за ГКПП „Капитан Петко войвода"), което е с изключително интензивен трафик на МПС (преобладаващо тежкотоварен ) и е с повишена концентрация на ПТП. На практика, в района на кръстовището липсва адекватна хоризонтална маркировка и вертикална сигнализация;

2. Част от републиканската пътна мрежа е път 1-8. Част от посочения път е т.нар. „нов мост“ над река Марица, който е в окаяно състояние. През него се осъществява изключително интензивен трафик от ППС (вкл. тежкотоварни МПС) поради обстоятелството, че е единствената връзка между гр. Свиленград, кв. „Простор", кв. „Бурденис” (т.нар. кв. „Гебран”), кв. „Капитан Петко войвода”, с. Мезек и с. Сива река, ГКПП „Капитан Петко войвода”, ЖП Гара — Свиленград, а движението на тежкотоварни МПС в посока от и за Митническо бюро Свиленград преминава през същия мост. На територията на града това е единственият мост над река Марица, по който е разрешено движението на МПС;

3. Път III-5507 в участъка от разклона за с. Левка - с. Левка - с. Студена, който се характеризира с изключително лошо експлоатационно състояние, компрометирано асфалтово покритие (в отделни места такова фактически липсва), крайпътните банкети се нуждаят от неотложен ремонт. Пътят обслужва две от най-големите села на територията на община Свиленград. Посоченият район се характеризира с изключително висока пожароопасност през летните месеци. Същият район обслужва екипите на ГД „Гранична полиция”, ГД „Жандармерия, специални операции и борба с тероризма”, които отговарят за опазване на границата ни с Република Турция и затруднява работата на съответните служители;

4. Път III-5509 гр. Свиленград – с. Маточина, който е в изключително лошо експлоатационно състояние, налице е липсващо асфалтово покритие, изключително висок брой неравности по платното за движение като банкетите се нуждаят от неотложен ремонт. Пътят обслужва множество села на територията на общината. Районът също е с изключително високо ниво на пожароопасност през летните месеци. Този район също обслужва екипите на ГД „Гранична полиция”, ГД „Жандармерия, специални операции и борба с тероризма", които отговарят за опазване на границата ни с Република Турция и затруднява работата на съответните служители;

5. Път I-8 в участъка от гр. Свиленград - разклона за с. Чернодъб - разклона за с. Генералово - с. Капитан Андреево, района от пътя до бившата база СОМАТ. Пътят обслужва три села на територията на община Свиленград, често по него се движат тежкотоварни МПС към ГКПП Капитан Андреево, обслужва екипите на ГД „Гранична полиция”, ГД ”Жандармерия, специални операции и борба с тероризма", които отговарят за опазване на границите ни с Република Турция и с Република Гърция. Липсва хоризонтална пътна маркировка в частта на пътя непосредствено от изхода на град Свиленград в посока с. Капитан Андреево.

Катастрофалното състояние на пътните участъци неминуемо води до обезлюдяване на селата в общината. Не без значение е обстоятелството, че гражданите заплащат винетни такси за пътни участъци, които на практика се нуждаят от спешен ремонт, като на места са непроходими. Състоянието на пътните участъци създават опасност за здравното, социалното и образователното обслужване на населението. Състоянието на републиканската пътна мрежа на територията на община Свиленград е предпоставка за повишена амортизация на транспортните средства, за неблагоприятен инвестиционен климат и е предпоставка за повишаване на броя ПТП и нарастване на жертвите във войната по пътищата. Определени участъци са непроходими и са опасни за движение.

Общоизвестен факт е, че община Свиленград попада в гранична зона и че част от бежанците от Близкия изток преминават през нейната територия. Лошото състояние на пътната мрежа представлява сериозна пречка за адекватното изпълнение на служебните задължения от страна на МВР, ГД „Гранична полиция", ГД ”Жандармерия”, специални операции и борба с тероризма", ГД „Пожарна безопасност и защита на населението” и други.

Всичко посочено води до извода за значително влошаване на качеството на жизнената среда. Част от живущите в отдалечените населени места имат чувството, че са изключени от страната. С декларацията Община Свиленград и Общински съвет-Свиленград ще заявят категоричната си подкрепа към всички жители, които десетилетия са потърпевши от окаяното състояние на пътната инфраструктура. Следва да настояваме за спешни и адекватни действия. Липсата на адекватна реакция от страна на държавата към тези наболели проблеми е не просто неглижиране, а безспорно и недвусмислено пренебрежение към живеещите в нашата община и представлява погазване на човешките права.

От изключително важно значение е и обстоятелството, че Община Свиленград е „врата“ не само на България, но и на Европейския съюз. Нашата община попада в бившия район Странджа-Сакар и е в непрестанен процес на обезлюдяване. Рехабилитацията на посочените пътни участъци ще подобри цялостната жизнена среда и икономическа обстановка. Задължително (но не и достатъчно) условие за спиране на процеса на обезлюдяване е изграждането на нормална европейска инфраструктура. Районите на населените места, обслужвани от описаните пътища част от Републиканската пътна мрежа (в това число самият град Свиленград) са с висок туристически потенциал, който напрактика е стопиран от влошената (на места липсваща) пътна инфраструктура.

Кръстовището на пьт 1-8 с път II-8 ( т.нар. разклон за ГКПП „Капитан Петко войвода”) се нуждае от изграждане на кръстовище на две нива или изграждане на кръгово движение. През кръстовището преминава трафикът за Република Гърция, както и огромната част от трафика към Митническо бюро — Свиленград.

Рехабилитацията на Републиканската пътна мрежа ще подпомогне опазването на държавната граница и ще допринесе за овладяването на засиления мигрантски натиск.

Състоянието на горецитираните пътища от Републиканската пътна мрежа, преминаващи през територията на общ. Свиленград, не отговаря на националните и Европейските критерии и изисквания за сигурност относно габаритите и за допустимо натоварване.

Основна причина за сегашното състояние на Път III-5509 Свиленград — Райкова могила — Щит — Сладун — Варник и Път III-761 Варник - Маточина е придвижването на тежкотоварни и строителни машини по него при извършване на строително-монтажните работи по временното възпрепятстващо съоръжение по протежението на българо-турската граница /т.нар. „ограда”/, както и съпътстващият оградата чакълиран път. Обобщавайки гореизложеното, Община Свиленград разполага с определен икономически потенциал, вследствие на уникалната даденост да бъде граница на Република България с две съседни държави - Република Гърция и Република Турция. Като се има предвид стратегическото разположение на Община Свиленград върху основната артерия, свързваща Европа и Азия, добрата визия и инфраструктура на общината е от особено значение за развитието на региона и би допринесло за привличане на инвеститорски интерес, задържане на преминаващия транзитен поток, възможност за развитие в области като бизнес, земеделие, транзитен и културен туризъм.

Рехабилитацията и реконструкцията на Път III-5509 Свиленград — Райкова могила — Щит — Сладун — Варник и Път III-761 Варник — Маточина и Път III-5507 Свиленград Левка — Студена от републиканската пътна мрежа ще доведе до възстановяване и подобряване на транспортно — експлоатационните качества на пътната настилка и част от пътното тяло с оглед осигуряване условия за безопасност на движението, подобряване средата на живот на населението, развитие на туризма, привличане на инвеститорски интерес, комфорт на пътуващите, в т.ч. съкращаване на времето за пътуване, както и добро отводняване на пътя“.

Декларацията ще бъде изпратена до Министър-председателя, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на финансите, Министерството на вътрешните работи, Областния управител на Хасково, Агенция „Пътна инфраструктура”, Областно пътно управление-Хасково и Омбудсмана на Република България.

СНИМКА: АРХИВ "СТАРИЯТ МОСТ", АПРИЛ 2023 Г.