17
Сря, Апр
27 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

На церемонията бе връчено и отличие „За заслуги към културното дело“

По традиция за празника 24 май излъчиха носителите на званията Учител и Ученик на годината в Свиленград. Отличията на призьорите бяха връчени от кмета арх. Анастас Карчев на официален коктейл в р-т „Хестея“ на 22 май. За настроението на присъстващите със свои изпълнения се погрижиха местни музиканти и изпълнители.

За Учител на годината в категория „Прогимназиален етап на училищно образование“ бе определена Елена Михалева, номинирана от ОУ „Христо Ботев” – с. Левка.

Останалите номинации в категорията бяха Ангел Ангелов (СУ „Д-р Петър Берон“), Ива Костадинова (ОУ „Иван Вазов“), Мария Димитрова (ОУ „Любен Каравелов“), Пенка Кръстева (Центъра за специална образователна подкрепа ,,Стефан Василев“).

Елена Михалева е магистър по специалност Химия, пета Професионално- Квалификационна Степен и професионален опит 8 години. За тази учебна година участва в обучения: “Интерактивни технологии и техники в обучението по Безопасност на движението по пътищата” и „Подкрепа за ученици, застрашени от отпадане”. Тя е с отлична методична подготовка, амбициозен учител, който се интересува от новостите в културно- образователните области, от проблемите на учениците. Помага им за тяхната ценностна ориентация. Защитава личното им достойнство. Успява да ги мотивира и да им вдъхне любов към знанието. В работата с различни методи и средства заинтригува учениците в овладяването на знания и усвояването на умения. Класен ръководител е на V клас. Изградила е добри взаимоотношения в класа. Със своята работа показва на възпитаниците си, че с постоянство се постигат добри резултати. Мотивира ги да участват в различни състезания на училищно и общинско ниво, с което им вдъхва самочувствие и увереност. Член е на методичното обединение на учителите по математика, информационни технологии и природни науки, член на вътрешно-институционалната комисия по Безопасност на движението по пътищата и на училищната комисия по етика. Ръководи клуб “Млад биолог”, в който участват 15 ученици с интерес към екологията, природата и опазването на околната среда. Обучението им помага за екологично съзнание и култура, развива умения за събиране и анализиране на информация; разширява познанията и знанията на учениците за природните ресурси. Инициатор е на училищни състезания, конкурси и мероприятия. Ученици на Елена Михалева участват в Международната дистанционна училищна олимпиада KINGS BULGARIA, Конкурса за изработка на коледна украса от отпадъци на РИОСВ-Хасково, на които се представят отлично.

В категория „Средно училищно образование /първи и втори гимназиален етап/“ учител на годината стана Димитър Гилев от СУ „Д-р Петър Берон“.

Номинирана бе и Денка Колева от ПГССИ „Христо Ботев“.

Димитър Гилев е бакалавър специалност: История, с професионален опит 5 години. През тази учебна година участва в обучителен курс на тема „Едютеймънт – философия и технология за развитие на уменията през XXI век“. Той е креативен и емоционален учител. С помощта на различни методи вдъхва живот на своите уроци и разпалва у учениците любов към историята. Преподава с отдаденост и много желание. Мотивира учениците си да развиват и обогатяват своите знания, да търсят още информация, да участват в конкурси, олимпиади, конференции и състезания. Избрал е като лична мисия да възпитава в учениците си чувства на дълг, чест, и родолюбие към родината. Като учител и класен ръководител Димитър Гилев поддържа постоянна връзка с родители и ученици. Старае се да възпитава добродетели и ценности, да развива заложбите и компетентностите на своите възпитаници. Ръководител е на клуб по история “Родолюбие”, с чийто членове редовно участват в културно- просветния живот на Свиленград. Негова ученичка от Х клас участва на областния кръг на олимпиадата по История и цивилизации. Димитър Гилев провежда редовно извънкласни беседи с ученици и гости на училището на различни теми от българската история. Има интересни интернет проекти, с които достига до десетки хиляди ученици в България и чужбина. През тази учебна година той участва активно в организацията на честванията по повод стогодишнината на училището. За патронния празник на гимназията, по идея и с участието на Гилев в училището бе изложен оригинала на “Буквар с различни поучения” от 1824 г. по-известен като “Рибен буквар” на д-р Петър Берон. Това е една от най-ценните книги в българската история. Стотици ученици, учители, родители и граждани се докоснаха до тази светиня на българското Възраждане. Димитър Гилев активно участва в организацията за Националната олимпиада по История и цивилизации, която се проведе преди месец в Свиленград. Изготви филмова презентация, в която включи ценни и редки архивни снимки от всеки град - участник в олимпиадата.

„Учител на годината в начален етап на училищно образование” стана Веселина Чавдарова, дългогодишен преподавател в ОУ „Иван Вазов“.

Останалите номинирани бяха: Данка Стратиева (ОУ “Любен Каравелов”), Евелина Къналиева (ОУ „„Христо Ботев” – с. Левка“), Нина Челебиева (СУ „Д-р Петър Берон“), Яна Велева (НУ „Христо Попмарков“).

Веселина Чавдарова е магистър със специалност ,,Начална педагогика”, втора професионално-квалификационна степен и професионален опит повече от 39 години. Работи усърдно, утвърдила авторитет и спечелила уважението на ученици, родители и колеги. В своята работа г-жа Чавдарова съчетава качествено обучение и доброто възпитание на учениците, за адекватната им реализация и израстването им като знаещи и отговорни граждани. Всеотдайна, методична далновидна и внимателна. Поддържа интереса и активността на учениците за тяхното творческо мислене. Повишава интересът им към четенето с разбиране и им помага да развиват своята медийна и гражданска грамотност. Интересни са и уроците, проведени извън класната стая. В часовете й има дисциплина, спокойна и творческа атмосфера. Тя мотивира учениците си да участват в състезания, конкурси и други мероприятия, организирани от различни институции и по нейна инициатива. Учениците и се включиха в редица благотворителни инициативи - ,,Да помогнем на Алекс”, осиновиха пеликан и дариха средства за неговото отглеждане в ,,Центъра за закрила на животните” в гр. Стара Загора, в кампанията “ЕКО КЛАС”. С колегите си е прецизна, коректна, толерантна и лоялна. Умее да работи в екип. С внимание и разбиране работи и с родителите, коректно изяснява възникнали проблеми и съдейства за правилното им решаване. Оказва подкрепа на млади и новоназначени учители. В резултат на отличната подготовка учениците на г-жа Чавдарова печелят призови места на състезания и конкурси. На националното състезание ,,Моята родина” спечелиха 3 златни, 3 сребърни и 2 бронзови медала. А на международното състезание ,,Математика без граници” неин ученик печели 3 бронзови медала.

За „Учител на годината в предучилищно образование” бе избрана Расица Николова.

Номинирани бяха и: Десислава Иванова(ДГ „Детелина“), Ивета Христова (ДГ „Зорница“), Капка Стойкова (ДГ „Слънце“), Радослава Даутева-Зафирова (ДГ „Радост“), Снежана Конопова (ОУ „Христо Ботев” – с. Левка).

Росица Николова е бакалавър със специалност „Предучилищна и начална педагогика“ и магистър „Социална приложна психология“. Има 36 години професионален опит и III-та професионално- квалификационна степен. Завършва курсове “Идентифициране на обучителни затруднения“, “Подходи за работа с деца със специални образователни потребности“, “Приобщаващо образование“, “Ранно оценяване със скрининг тест на риска от проблеми в развитието и обучението на тригодишните деца“. През последната година завършва курс „Дигитални компетентности в детската градина“. Като главен учител в Детска Градина „Снежанка“ осъществява подкрепа на млади и новоназначени учители, организира продължаваща квалификационна дейност на педагогическите специалисти и обобщава резултатите. Познава индивидуалните способности и заложби на децата, тя правилно използва методите, за да постигне отлични резултати. С ангажираност и инициативност участва в празници на детската градина и Общината. През настоящата учебна година г-жа Николова ръководи четвърта възрастова група, в която успешно се подготвиха за постъпване в първи клас 26 деца, между които и деца със специални образователни потребности и с различна етническа принадлежност. През дългият си професионален път г-жа Николова е доказала своите професионални и лични качества на отличен специалист в работа си с деца и родители, и екип.

Званието Ученик на годината пък получи Вяра Язанова от ПГССИ „Христо Ботев“.

Останалите номинирани бяха: Аглая Генева (ученичка в 12 клас, професионална паралелка в Центъра за специална образователна подкрепа „Стефан Василев“), Донка Ангелова (ученичка от V клас в ОУ “Любен Каравелов”), Йоан Димитров (ученик от ХI в клас в СУ „Д-р Петър Берон“), Никол Узунова (ученичка от 7 клас в ОУ „Иван Вазов“), Роксана Александрова (ученичка от IV клас в ОУ ”Христо Ботев”- с. Левка), Силвия Николова (ученичка в 4 клас в НУ “Христо Попмарков“ ).

Вяра Язанова е ученичка по специалност „Организация на хотелиерството“ с интензивно изучаван английски език. Тя е отговорен, амбициозен млад човек със силно изразен афинитет към чуждоезиковото и професионално обучение. С подчертано артистични заложби. С лекота усвоява учебния материал, паралелно с изявите й в различни училищни и извънучилищни дейности. През настоящата учебна година Вяра е с отличен успех. Тя завоюва ПЪРВО място в ПЪРВИЯ НАЦИОНАЛЕН УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС „Млади изследователи“, организиран от Университета по хранителни технологии, гр. Пловдив и е носител на СПЕЦИАЛНА НАГРАДА на Съюза по хранителна промишленост за разработката си: „Пътят на свиленградското малеби“, в екип с учениците Георги Димитров и Деница Иванова. Тази награда й дава възможност да продължи образованието си без приемен изпит в желана от нея специалност в Университета. Вяра изгради активна позиция спрямо глобалните проблеми в хранителния сектор и разви творческо и научно – изследователско мислене, и не на последно място рекламира един традиционен продукт за Свиленград. На Националното състезание „Най – добър млад хотелиер“, в курортен комплекс „Албена“ в конкуренция с представители от 28 професионални гимназии по туризъм, Вяра демонстрира отлични практически знания и компетентности в хотелиерството. Професионалните и личностни качества, комуникативност, трудова дисциплина, професионална етика и отлично владеене на английски език й отредиха СПЕЦИАЛНАТА НАГРАДА на журито „За най – стилна визия и униформа“ и СПЕЦИАЛНАТА НАГРАДА на курортен комплекс „Албена“ – трудов договор. Като участник в клуб за занимания по интереси „Handmade“ Вяра зае ПЪРВО МЯСТО в традиционния общински конкурс „Вълшебна Коледа“ – украса на коледно дърво и СПЕЦИАЛНА НАГРАДА за оргиналност в конкурса на Регионална инспекция по околната среда и водите, Хасково „Коледна украса от отпадъци“. Участва в проект „Училищни центрове за подкрепа SOS Centres“, финансиран от Програма „Граждани, равенство, права и ценности“ на ЕС, на СНЦ „Шанс и закрила“, Хасково, с мултимедиен продукт, насочващ учениците къде да потърсят помощ в случай, че са жертва на тормоз. Вяра Язанова е активен участник в обществения и културния живот. Тя участва: с мултимедиен проект в Националната седмица на достъпът до добра храна, организирана от фондация „Българска местна традиция“; в работна среща, свързана с кариерното консултиране и ориентиране в Университета по хранителни технологии, гр. Пловдив; в изнесено обучение в Аграрен университет, гр. Пловдив по учебен предмет Туристическа, туроператорска и агентска дейност; в открита педагогическа практика, излъчвана в 5 области на страната, по инициатива на РУО, Хасково; в литературното четене „Живота като стих“, на ПГССИ „Христо Ботев“ по случай Световния ден на поезията. Вяра се изявява и като добър организатор. С подкрепата на своите съученици тя бе основен двигател за отбелязването на: Световния ден за борба със СПИН, Световния ден без тютюнев дим: „Тютюнът – заплаха за нашата околна среда“, Световния ден на болните от деменция и Алцхаймер, Световния ден на хората със синдром на Даун, Деня на розовата фланелка, изразяващ непримиримост към тормоза в училище. Вяра е един от активните участници в благотворителната акция „От ученици за ученици“, и е един от най – дейните участници в кампанията „Дари надежда за пострадалите от наводненията в с. Каравелово“.

За поредна година бе връчена и награда „За заслуга към културното дело“. Отличието отиде при Димитрина Порязова - ръководител на Женска камерна фолклорна група към НЧ „Просвета 1870“. През годината групата има сериозни постижения и е завоювала престижни класирания и награди. В XI МФФ "С песните на Кичка Савова" с.Сладун - Специалната награда на журито на фестивала и статуетка, в МФФ "Песни и танци без граници" гр. Свиленград - бронзов медал, в V Национален фолклорен конкурс "Димитър Гайдаров"- Казанлък- Златен медал. На VI ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ НА СУСАМА на кметство с. Доситеево и НЧ ”Архимандрид Доситей - 1908” - златен медал и статуетка. В Национални фолклорни празници "Приморска перла" гр. Приморско - грамота и медали и за квартет. Под нейно ръководство групата става носител на отличието Сребърна лира на Съюза на българските музикални и танцови дейци. Димитрина Порязова участва в организацията на общински, регионални, национални, международни културни и благотворителни събития, и партньорства с всички читалища от общината, пенсионерски клубове и дружества. Групата се включи в инициативата "България пее" на Хорова школа Свиленград. Ръководената от Димитрина Порязова група участва в обществения, културния живот и благотворителни акции като концерт в подкрепа на благотворителна кампания "Да помогнем заедно на Комплексен онкологичен център Стара Загора", организиран от Старозагорска митрополия, и в инициативите „За едно дете повече”, съвместно с фондация „Искам бебе”.