19
Нед, Май
24 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

Националният статистически институт провежда в цялата страна наблюдение на бюджети в домакинства, които участват на ротационен принцип.

В Свиленград са включени 6 домакинства, избрани на случаен принцип. Наблюдението е ежегодно и е включено в Националната статистическа програма за 2023 година. То ще обхване 3060 домакинства от цялата страна и ще продължи до юни т. г. До края на май е анкетното наблюдения в областта на статистиката на информационното общество.

Анкетьорите събират данни за използване на информационни и комуникационни технологии в домакинствата и от лицата през тази година. Темите, за които се събира информация , са наличие и използване на интернет , електронно управление, електронна идентичност, електронна търговия, електронни умения, поверителност и защита на личната информация. информираха от хасковския отдел "Статистически изследвания „ към Териториално статистическо бюро Юг– Пловдив.

СМ