13
Съб, Юли
18 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

Нарушителите ще бъдат глобявани

Община Свиленград напомня на жителите и гостите на град Свиленград, че територията на града е разделена на зони съгласно Наредба №3 на Общински съвет - Свиленград за организацията и безопасността на движението и безопасността на водачите на превозни средства и пешеходците.

Зона “А” представлява пешеходна зона с граници: пл.”14-ти Март”, бул.”България” до кръстовището с ул.”Цар Симеон Вeлики“ . Съгласно чл.13, ал.2 от наредбата ППС, което не е моторно – колела и тротинетки, може да се управлява по уличната и пътна мрежа на територията на Община Свиленград, отворена за обществено ползване, от лице, което е на възраст не по-малка от 12 години, с изключение на улиците от пешеходна зона “А”.

Съгласно ал.3 водач на ППС, което не е моторно, може да се движи по платното за движение на пътната и уличната мрежа извън зона “А” на територията на община Свиленград, отворена за обществено ползване, само с придружител на възраст не по-малка от 16 години.

На нарушителите ще се налага глоба до 500 (петстотин) лв. по акт и наказателно постановление, а за еднолични търговци и юридически лица - имуществени санкции в размер до 5 000 (пет хиляди) лева.

Във връзка с предстоящото приключване на цялостната реновация на пешеходната зона ще се засили контролът на горепосочената нормативна уредба. Целта е да се запази максимално дълго непокътната новата настилка.