25
Нед, Фев
25 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

103 зрелостници в Свиленград и 35 в Любимец са подали заявления за явяване на задължителната матура по български език и литература (БЕЛ), сочи проверка на stmost.info. Изпитът ще се проведе на 19 май, като започва в 08:30 ч. Младежите трябва да бъдат в изпитната зала половин час по-рано, да носят лична карта, служебна бележка за допускане до матура, както и черен химикал.

Матурата ще бъде разделена на три модула, за да няма преписване. Тестът се състои от 22 задачи с избираем отговор, 16 с кратък свободен отговор и 2 с разширен свободен отговор. Последният 41 въпрос включва писане на есе или интерпретативно съчинение, като за втора поредна година ще има две отделни теми. Миналата година през май зрелостниците писаха интерпретативно съчинение на тема "Споменът - скръб и утеха" в елегията "Аз искам да те помня все така" на Димчо Дебелянов, а "Тежестта на думите" бе формулировката за есето. На поправителната сесия през август дванадесетокласниците писаха съчинение на тема "Слово и памет в одата "Паисий" на Иван Вазов", а есето бе на тема "Съмненията - приятели или врагове".

И тази година за тройка ще са необходими 30 точки от общо 100, а не 23 точки, както беше до 2021 г.

Вторият задължителен зрелостен изпит ще се проведе на 23 май, като също ще започва в 08:30 ч. В свиленградското СУ „Д-р Петър Берон“ 41 зрелостници ще се явят на матурата по Английски език, 5 по География и 4 по история. В Любимец 11 абитуриенти ще държат изпит по География, шестима по Биология и петима по Английски език.

От миналата учебна година учениците от професионалните гимназии задължително полагат държавен изпит за придобиване на втора или трета степен на професионална квалификация. Той заменя задължителната втора матура. Допреди това учениците можеха да избират дали държавният изпит по професия да им се зачете за втора матура, или да се явят по избираема общообразователна дисциплина като другите зрелостници. Предлага им се възможност да избират между 3 варианта на държавен изпит. В единия случай, например, теоретичната част в него ще е по изтеглена от МОН тема, в другия - тест, а третия - защита на дипломен проект.

Всички 49 зрелостници от свиленградската ПГССИ „Христо Ботев“ са избрали защита на дипломна работа. Те устно ще представят разработките си и ще отговорят на поставените от изпитната комисия въпроси. Изложението може да се съпътства от демонстрация на елементи от дипломния проект. Практическата част на изпита може да бъде демонстрация на определена практическа задача от дипломния проект. За професионална пригодност в Любимец ще се явят на втора матура 8 зрелостници.

Между 26 и 31 май са допълнителните матури по желание. В СУ "Д-р Петър Берон" ще се явят двама по математика и един по География.