14
Пет, Юни
30 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

Екоактивистите са задействали процедура за каталогизиране на вековен дъб

Читалището в с. Мезек съвместно с група доброволци стартират многоетапна инициатива по почистване и възстановяване на горите в района. Началото ще бъде дадено със смесената гора (кория), намираща се между с. Мезек и с. Сива река.

„Гората е богата на билки и гъби, включително находища на булка гъба, която е включена в Червената книга като уязвим вид“ - разказват за Старият мост организаторите на инициативата.

Мигрантските вълни, дървосекачите и ловджиите са оставили сериозен отпечатък из цялата гора.

Етапите включват почистване с цел опазване на биоразнообразието, създаване на маршрути с интерактивна образователна маркировка-игра, провеждане на форуми за осведоменост и предотвратяване на последващо замърсяване, а в по-дългосрочен план обособяване на места за зелено училище.

Първият етап по почистването стартира от 11.00 часа на 21 май от центъра на с. Мезек. Организаторите призовават повече ентусиасти да се включат в екоакцията. Повече разяснения желаещите могат да получат от секретаря на читалището в Мезек Мария Христонева на тел.: 0896283434.

Събраният боклук от пластмаса, хартия, найлон, текстил, метал ще бъде извозен със съдействието на общината и предаден на кампания по разделно сметосъбиране на 26–28 май, която съвсем скоро ще бъде обявена официално.

Екоактивистите са задействали още една инициатива – каталогизирането на вековен дъб и поставянето му под егидата на РИОСВ. Дървото се намира в самия край на гората, разположена между селата Мезек и Сива река, и е на възраст 200-250 години. Обиколката на ствола на дъба е между 410 и 430 см. Известно е, че обиколката на този вид дървета расте между 1,9 и 2,5 см на година .

Гората в района приютява и вековен чинар, датиран с точност. Той е роден 20 години след написване на "История славянобългарска". Регистър на вековните дървета (government.bg)