28
Вт, Май
17 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

Спад на смъртните случаи в общините Свиленград и Любимец се отчита през 2022 г. Това сочат последните данни на Националния статистически институт (НСИ).

През 2021-ва година община Свиленград се е стопила с 411 души, а през 2022-ра – с 393, от които 209 мъже и 184 жени. Населението в края на миналата година е било 20 423 – 10 052 мъже и 10 371 жени. Жителите на селата в общината са 3 840, а на града – 16 583.

Любимец пък е намалял със 172 души през изтеклата 2022 г., като в общината живеят 8 724 души, от които 4 331 мъже и 4 393 жени. Жителите на селата са 2 037, а на града – 6 687.

За сравнение през 2021 г. в община Свиленград са регистрирани 20 867 жители (10 298 мъже и 10 569 жени), през 2020 г. - 21 154 жители (10 432 мъже и 10 722 жени), през 2019 г. – 21 295 жители (10 500 мъже и 10 795 жени), през 2018 г. – 21 613 души (10 689 мъже и 10 924 жени), а през далечната 2010 г. - 23 867 жители (11 736 мъже и 12 131 жени). Данните от статистическия институт сочат, че през 2021 г. в община Любимец са живеели 8 890 души (4 422 мъже и 4 468 жени), през 2020 г. – 9 021 души (4 495 мъже и 4 526 жени), през 2019 г. – 9 085 души (4 544 мъже и 4 541 жени), през 2018 г. – 9 217 души (4 602 мъже и 4 615 жени), а през 2010 г. - 10 273 (5 040 мъже и 5 233 жени).

Миналата година от община Свиленград са се изселили 359 души. Мъжете, напуснали региона, са 163, а жените – 196. Тези, които са се заселили тук през 2022 г., са 360 – 169 мъже и191 жени. Механичният прираст е положителен, но само с 1 човек.

За община Любимец през 2022 г. той е отрицател (– 60 души). През изтеклата година са напуснали 180 жители – 85 мъже и 95 жени. Заселилите се пък са 120, от които 53 мъже и 67 жени.

Впрочем, към 31 декември 2022 г. населението на община Хасково е 79 939 души, Димитровград – 43 418, Харманли – 21 158, Тополовград – 8 615, Симеоновград – 7 485, Минерални бани – 5 493, Стамболово – 5 683, Ивайловград – 4 986, а Маджарово –1 515 души.

От НСИ отчитат, че: продължава процесът на намаляване и застаряване на населението; задълбочава се дисбалансът в териториалното разпределение на населението; намалява броят на живороденитe деца и коефициентът на обща раждаемост; намалява броят на умрелите лица, но коефициентът на обща смъртност нараства; намалява детската смъртност; намалява броят на сключените граждански бракове и броят на бракоразводите; увеличава се очакваната средна продължителност на живота.