18
Чет, Апр
26 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

Община Свиленград е одобрена за участие в проект „MENERGERS“ – Служби „Енергиен мениджър” в общините“, финансиран от Европейска инициатива за климата (EUKI) на Федералното правителство на Република Германия.

Общината е избрана като пилотна в категория средна община в България след конкурентен подбор и оценка на:

  • енергийната ефективност и ВЕИ - спестена енергия от изпълнени мерки за енергийна ефективност в МWh/година/жител;
  • възобновяема енергия - заменени конвенционални енергийни източници и др.

В проекта участват още две пилотни български общини – Сапарева баня в категория малка община и Русе в категория голяма община.

Проектът се изпълнява от партньори от три страни: Националния доверителен екофонд (НДЕФ), водещ партньор, и Агенция СОФЕНА от България; Независимия институт по околна среда (UfU) в Берлин, Германия; Асоциацията на общините „Енергийни градове“ (Energy cities) в Брашов, Румъния.

Дейностите предвиждат изготвяне на аналитичен доклад за състоянието на общинския енергиен мениджмънт в България; обучения за разработване на институционалния модел с участието на заинтересованите страни; обмяна на опит в Германия и Румъния и пилотно прилагане на модела в трите общини за една година с подкрепата на експерти от НДЕФ и СОФЕНА. Резултатът от проекта ще е създаването на реалистичен и приложим институционален модел за енергиен мениджмънд, включващ всички необходими аспекти като структура, функции, комуникативни и институционални връзки, необходими регулаторни документи, длъжностни характеристики и др.

След едногодишното пилотно прилагане и мониторинг на действието на модела в трите общини ще бъдат направени предложения за осъвременяване на правната и регулаторна рамка по темата, както и популяризиране на опита.