19
Нед, Май
24 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

По препоръка на РЗИ Хасково е извършено лабораторно изследване за съдържанието на алуминий във водата в с. Сива река, което е отчело завишени нива.

При допустими максимални стойности 200 мг/л, са отчетени 224 мг/л.

В тази връзка от здравната инспекция са връчили предписание на ВиК – Хасково да ограничи употребата на вода за населението до отстраняване на несъответствията и възстановяване качеството на водата за питейно-битови нужди.

Задължава се водното дружество от 28-и април да осигури доставянето на вода за питейни нужди на населението в с. Сива река с отговарящи на изискванията цистерни.

От РЗИ с писма са уведомили кметовете на Свиленград и Сива река, с които ги задължава незабавно да уведомят населението по подходящ начин, като информацията да достигне до всеки един жител.