17
Пон, Юни
27 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

156 000 деца, записани във II, III и IV клас, ще бъдат подкрепени с еднократни помощи за ученици. За изплащането им за 2023 г. ще са необходими 23,4 млн. лв.

Това се посочва в проект за промени в Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца, публикуван за обсъждане в портала за обществени консултации на Министерския съвет. Досега такива помощи за началото на учебната година имаше само за първокласниците и осмокласниците.

В края на миналата година народните представители решиха, освен записаните в I и VIII клас еднократни помощи да получават и учениците, записани във II, III и IV клас независимо от вида на училището, което посещават. Доходите на семействата няма да имат значение.

Очаква се 2023 г. общо над 250 000 ученици да се възползват от еднократната финансова подкрепа,уточнява социалното министерство. За 2024 и 2025 г. за изплащането ще са необходими 46,8 млн. лв. годишно.

В момента помощта е 300 лева на дете. Тя се получава на два пъти, като първата половина се изплаща след влизане в сила на заповедта за отпускането ѝ, а остатъкът – в началото на втория учебен срок. Условието е детето да продължава да посещава училище.

С промените се предвижда и възможност родители, които имат право на семейни помощи за деца, да могат да подават нужните документи и на електронния адрес на съответната дирекция „Социално подпомагане“ и чрез персонален идентификационен код на Националната агенция за приходите или Националния осигурителен институт.

СМ