23
Вт, Юли
35 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

Община Свиленград обяви две свободни работни места за социални работници. Договорът с одобрените кандидати ще е временен (1 година и 10 месеца), като реализацията му е по програмата "Развитие на човешките ресурси" 2021 - 2027, „Укрепване на общинския капацитет в Община Свиленград”.

По настоящия проект могат да кандидатстват лица, отговарящи на следните критерии:

  • Висше образование – Специалност: Специална педагогика / Социална педагогика / Психология / Социални дейности
  • Необходими документи:

1. Копие на диплома за завършено образование

2. Автобиография

3. Заявление-декларация по образец; Забележка: Заявление-декларация по образец може да се получи от: 1. Център за административно и информационно обслужване в Общинска администрация Свиленград и ДБТ Свиленград или 2. В сайта на Общинска администрация Свиленград, раздел „Администрация” секция „Свободни места”

  • Срок и място за представяне на документите: До 23.03.2023 г. в Център за административно и информационно обслужване на граждани /ЦАИОГ/ в сградата на Общинска администрация - Свиленград.

За допълнителна информация: тел: 0379/74322 Александра Мандиева - Ръководител проект