22
Пон, Юли
41 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

С нова детска площадка вече разполагат жителите на село Капитан Андреево. Обектът е част от проект на община Свиленград „Изграждане на изложбена зала в гр.Свиленград и детска площадка в с.Капитан Андреево”, съгласно сключен АДБФП №BG06RDNP001-19.055-0003-C01/2020, финансиран по ПРСР 2014-2020, по процедура BG06RDNP001-19.055 на МИГ „Свиленград Ареал", Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“.

Новата детска площадка е с площ от 115 кв.м и е предназначена за деца от 3 до 12 години. Разполага с комбинирано детско съоръжение с пързалка, съоръжение за катерене и баланс, детска люлка - тип клатушка с пружина, люлка – тип махало с два вида седалки - с кош за деца до 3 години и седалка за деца до 12 години, върху ударопоглъщащата настилка е отпечатана игра „Дама”. Площадката е обозначена с информационна табела и обезопасена с ограда. Монтирани са 3 броя нови пейки и кошчета за отпадъци.

По процедурите на МИГ „Свиленград Ареал”, Подмярка 7.2. на ПРСР 2014-2020, община Свиленград продължава изпълнението на още два проекта с общо 4 обекта. Предстои изпълнение на СМР за обновяване на парка в село Мезек, благоустрояване на зелена площ и изграждане на детска площадка в Свиленград на ъгъла на улиците „Тодор Кирков” и „Кап. Петко войвода”, благоустрояване на зелената площ и изграждане на нова детска площадка в село Пъстрогор, както и благоустрояване на кръгово пространство, обособено при пресичането на ул. “Сан Стефано” и ул. “Д-р Страшимир Дочков”.