21
Пет, Юни
20 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД

ЗАПОВЕД № 262 / 22.02.2023г.

Във връзка със Закона за прилагане на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г., на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА и Решение № 1190 /22.02.2023 г. на Общински съвет Свиленград ,

Н А Р Е Ж Д А М :

В СРОК ДО 24.02.2023 г.

1. Да се оповести на сайта на община Свиленград и в местните средства за масово осведомяване начина за организиране на дистанционно провеждане на публично обсъждане на проекта на Разчет за приходите и разходите на община Свиленград за 2023 г. в условията на неприет Държавен бюджет на Република България за 2023 г./Разчета/. На сайта на общината да се публикува информация за проекта на Разчета на община Свиленград, както следва:

- Общо приходи;

- Общо разходи;

- Инвестиционна програма;

- Справка за текущите ремонти;

- Справка за реализираните проекти със средства от Европейския съюз за 2023 г.;

- Разчет на второстепенните разпоредители с бюджет;

- Културен и спортен календар.

2. Да бъде изготвена анкета и публикувана на сайта на Община Свиленград, в информационния бюлетин на община Свиленград и предоставена в Центъра за административно обслужване на граждани в сградата на Общинска администрация на хартиен носител.

Анкетата да съдържа въпроси и предложения относно проекта на разчет за 2023 г.

3. В срок до 05.03.2023 г. включително гражданите могат да подават попълнените анкети електронно на следните e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или на хартиен носител, предоставен в Центъра за административно обслужване на граждани в сградата на Общинска администрация Свиленград.

4.Определям комисия в състав :

Председател: Мария Костадинова - зам.кмет на Община Свиленград

Членове: Валя Здравкова - директор дирекция"Бюджет и финанси"; Мария Христова - главен експерт "Бюджет"; Пенка Балджиева - главен специалист"ГРАО",

която да разгледа постъпилите предложения от анкетата и изготви протокол, който да бъде предоставен на Общински съвет Свиленград при приемането на Разчета.

Настоящата заповед да бъде публикувана на сайта на община Свиленград и връчена на заинтересованите лица за сведение и изпълнение.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Мария Костадинова - зам.кмет на Община Свиленград.

Кмет на Община Свиленград : /п/ /арх.Анастас Карчев/

Приложени за изтегляне са тук: Анкетата и документите по бюджета.