13
Съб, Юли
18 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

Общината търси да наеме и персонал за предоставяне на услугите по проект "Грижа в дома"

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2021-2027 BG05SFPR002-2.001--0100-C01 „Грижа в дома в община Свиленград“ Община Свиленград

обявява стартиране на прием за набиране на заявления на желаещите да ползват комплексната здравно-социална услуга, която включва предоставяне на медицинска грижа и социални услуги по домовете по проект "Грижа в дома в община Свиленград" по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2021-2027 г.

Ще бъдат обхванати 116 потребители на услугата - лица с увреждания и възрастни хора над 65 години с ограничения или в невъзможност за самообслужване.

За предоставянето на комплексната услуга се предвижда наемане на персонал от 41 различни специалисти - домашни помощници, медицински специалисти, психолог, социални работници и други според потребностите на избраните потребители. Кандидатите за всички длъжности могат да бъдат както безработни, така и работещи или пенсионирани лица.

Образци на заявленията за кандидатстване могат да се получат в Центъра за административно обслужване в община Свиленград на адрес: бул. "България" № 32 или да се изтеглят от сайта на община Свиленград: www.svilengrad.bg. Документи за кандидатстване се приемат до 10.03.2023 г., всеки работен ден от 08.30 до 17.30 часа в Центъра за административно обслужване в Общинска администрация- Свиленград на адрес: бул."България" №32.

За повече информация тел. 0379/7 20 52