22
Сря, Май
21 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

Със свое постановление Министерският съвет измени и допълни Правилника за прилагане на Закона за лова и опазване на дивеча.

Промените целят подобряване на правилата за придобиване право на лов. По този начин се прилага по-стриктен контрол върху лицата, придобиващи право на лов, като в същото време се дава възможност и за допълнителна изпитна сесия в рамките на една и съща година.

Преди изменението след провеждане на курс кандидатът полага изпит и ако не го издържи, то той можеше да се яви едва следващата година и след нов курс.

Предвидено е средствата от вноските на ловните сдружения за стопанисване на дивеча да се разходват за подхранването и разселването му. С това се гарантира изпълнение на мерките за увеличаване на дивечовите запаси и за борба с последиците от Африканска чума по свинете.