Общество
Инструменти
Шрифт

Нерегламентирани сметища покрай автомагистрала „Марица“ на територията на област Хасково бяха почистени от Областно пътно управление /ОПУ/ след предписание на експерт от Регионалната инспекция по околната среда и водите /PИОСВ/– Хасково, съобщиха от екоинспекцията.

В последните седмици отново зачестиха сигнали за натрупани битови отпадъци – пластмасови бутилки, чаши, найлонови торбички, хранителни опаковки и др. предимно в района около подхода към ГКПП „Капитан Андреево“. Въпреки че РИОСВ е в постоянен контакт с ОПУ и периодично прави предписания за почистване, се натрупват отпадъци, изхвърлени от недобросъвестни шофьори на камиони .

След проведен разговор между директора на пътното управление и директора на екоинспекцията стана ясно, че ОПУ има договор с външна фирма, която два пъти месечно почиства от отпадъци териториите около автомагистралата в района на област Хасково, което явно се оказва недостатъчно.

През изминалата година бе направен опит за координация между отговорните институции, но проблемът с предотвратяване на замърсяването, особено в последните 2-3 км на АМ „Марица“ до ГКПП „Капитан Андреево“, все още не е решен.

Забелязва се леко подобрение на състоянието на отбивките по продължение на автомагистралата от участък Оризово до последния тир паркинг преди границата с Република Турция, като са поставени и табели да не се изхвърлят отпадъци върху и около пътното платно.

РИОСВ – Хасково отново ще инициира среща с отговорните институции за набелязване на мерки най-вече за превенция и недопускане струпването на отпадъци на АМ „Марица“ в участък до ГКПП „Капитан Андреево“, отбелязват от екоинспекцията.