17
Сря, Апр
28 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

5 аптеки в община Свиленград и 3 в Любимец осигуряват достъпа на населението до лекарства и лечение. На една аптека в Свиленград се падат 4202 души, твърди Институтът за пазарна икономика/ИПИ/.

В община Любимец тази цифра е 2985.

В Хасковска област най-малко хора на една аптека има в Димитровград. Общо за страната на аптека се падат средно по 2087 души.

Най-добре осигурени с аптеки са общините с развит туризъм.

Източник на данните е актуалният регистър на аптеките в България както и базата на Националния статистически институт за средногодишното население за 2021 г. Справката показва, че общият брой аптеки в страната намалява. В сравнение с 2021 г. аптеките са с 500 по-малко, като по-голямата част от свиването се дължи на големите градове.

Наличието на аптека в община не означава, че всички нейни жители могат лесно да стигнат до нея, предвид лошата свързаност и липсата на обществен транспорт в много от малките населени места. Възможно решение на този проблем би могло да се търси в обособяването на филиали на аптеки или мобилни аптеки, управлявани от помощник-фармацевт и работещи с ограничено работно време, които да обслужват нуждите на по-изолираните селища. Това към момента обаче е неприложимо при действащата регулаторна рамка.

Преди време правителството беше застанало зад идеята за поставянето на вендинг апарати с лекарства в малките населени места, но и това не би могло да се случи по закон, обясняват от ИПИ.

СМ