17
Сря, Юли
28 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

Община Свиленград информира всички заинтересовани страни - собственици на многофамилни жилищни сгради и Председатели на Сдружения на собствениците, че е обявен прием по процедура BG – RRP - 4.023 - ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД - ЕТАП I, С ФИНАНСИРАНЕ ПО ЛИНИЯ НА МЕХАНИЗМА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ.

Община Свиленград определя срок за приемане на Заявления за кандидатстване от Сдружения на собствениците до 20.03.2023 г. С оглед необходимото време за проверки на документите, подготовка на формуляри за кандидатстване и други подготвителни дейности, община Свиленград може да откаже да приема заявления за участие след 10.05.2023 г.

Образци на необходимите документи на Сдружения на собствениците за кандидатстване по процедурата, както и документи за учредяване на СС може да изтеглите от тук.