22
Пон, Юли
41 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

Кметът на община Свиленград арх. Анастас Карчев подписа договор за безвъзмездна финансова помощ по одобрен проект „Грижа в дома”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 г.

Услугата, която ще се предлага, има за цел подобряване на качеството на живот и осигуряване на подкрепа на хора с увреждания и възрастни хора чрез осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда. Конкретните нужди и проблеми на представителите на целевата група са свързани с невъзможността им да организират самостоятелно бита си и ежедневните си дейности, както и липсата на социални контакти. Подкрепата ще бъде насочена към улесняване достъпа им до здравни и социални услуги. Дейностите, включени в проектното предложение, са насочени изцяло към хората с ограничения или невъзможност за самообслужване, с увреждания и техните семейства, хора, които нямат близки и за които има социална необходимост от почасови услуги.

Голяма част от възрастните хора, които са запазили способността си за самостоятелен начин на живот, страдат от сериозни съпътстващи здравословни проблеми.

Към момента община Свиленград изпълнява проект „Патронажна грижа+” с предвидени минимум 53 потребители, който приключва в края на месец януари тази година. Настоящият проект предвижда увеличаване броя на потребителите на 116 души. Изпълнението му ще стартира от 30.01.2023 г., а срокът за реализация на дейностите е 15 месеца.