28
Вт, Май
17 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

Учителят по история и цивилизации в ПГССИ "Христо Ботев" - гл. ас. д-р Стефан Димитров, участва в научната конференция, организирана по повод 75 години от създаването на Института за исторически изследвания при Българската академия на науките.

Научният форум под надслов „Историческата наука в съвременния свят“ се проведе в зала „Проф. Марин Дринов“ на БАН, като идеята на форума бе да се отбележи приемствеността между различните поколения историци и да се разкрие визията на младите изследователи за бъдещето на историческата наука.

Д-р Стефан Димитров участва с доклад и презентация на тема „Извори за историята на рударството в българските земи през XV-XVII в. Характеристика, особености и интерпретации“.