22
Сря, Май
21 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

Сдружение „Шанс и закрила”-Хасково организира обучение на деца да познават и защитават правата си. Заедно със свои връстници от Хасково в дейностите участват ученици от СУ "Д-р Петър Берон" и СУ "Желязко Терпешев" - Любимец. През втория учебен срок към тях ще се присъединят ОУ "Христо Ботев" - с. Левка и ОУ “ Св.св. Кирил и Методий“- с. Малко Градище.

Разработена е обучителна програма за усвояване на уменията за упражняване на детските права, залегнали в Конвенцията на ООН, приета през 1989 г..“ Всяко дете има право да бъде зачитано и уважавано! Всяко дете има право на развитие и закрила!“ се казва в документа, който у нас е в сила от 1991 г.

Учители, педагогически съветници и училищни психолози преминаха през обучение как да помагат на всяко дете да се чувства ценено и да вярва в способностите си. В дейностите те използват и специално разработена настолна игра, която поднася знания по забавен и интересен начин и може да се използва на открито. Инициативата на сдружението, която ще продължи до септември 2023 г, предвижда създаване на Детски съвет. Тя е подкрепена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП.

СМ