17
Пон, Юни
27 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

Сред наградените е и община Свиленград

Директорът на Регионалната инспекция по околната среда и водите инж. Наталия Пачеманова връчи сертификати на граждани, организации и фирми за приноса им към опазването на околната среда и водите през 2022 година. Отличията се дават за първа година с идеята церемонията да стане традиционна.

Областните дирекции на вътрешното министерство в Хасково и Кърджали бяха отличени за активното съдействие от страна на служителите на МВР към екоинспецията. През изтичащата година екоинспекцията получи пълно съдействие от ОД на МВР - Хасково при проверки в ТЕЦ „Марица 3“ – Димитровград. Инспекторите на РИОСВ - Хасково често взаимодействаха с полицията за установяване на престъпления срещу дивите животни. Честа жертва на такъв вид посегателство са лешоядите в Източните Родопи и други защитени видове. По сигнал на гражданин за открити препарирани защитени видове – птици, беше извършена проверка от РУ Свиленград, като извършителят е установен и предаден на прокуратурата. След сигнал на РПУ – Харманли експерти от РИОСВ - Хасково спасиха това лято 10 сухоземни костенурки от защитен вид – Шипоопашата костенурка и Шипобедрена костенурка. Съвместно със служители от Полицейския участък в община Черноочене бяха спасени 12 бр. таралежи, открити край с. Минзухар. РУ Джебел в област Кърджали съдейства при разследване на открит мъртъв египетски лешояд, който е световно застрашен вид. Полицейските служители на ОД на МВР Кърджали оказаха пълно съдействие за установяване на причините за измиране на риба в язовир „Студен Кладенец“ през месец юли.

Ветеринарният лекар от Крумовград д-р Коста Батков бе отличен за неговото участие в спасяването на застрашен вид в Източните Родопи. Той бе човекът, подал сигнал и оказал първа помощ на отровен черен лешояд. Д-р Батков оказа активно съдействие на институциите при разследване на случая и извърши ветеринарна експертиза. През 2022 година е съдействал в много други случаи за лекуване на диви животни или насочването им към Спасителния център в Стара Загора.

Общественикът Светлана Николова от Харманли получи сертификат за приноса й за обявяването за вековно дърво на територията на Извора на Белоногата. По нейно предложение вековен полски ясен край известната местност в Харманли бе обявен за защитено дърво със заповед на министъра на околната среда и водите. Г-жа Николова съдейства да бъде открит собственика на имота и да се подготвят бързо всички необходими документи.

Митко Желязков от димитровградското село Райново бе отличен за активната му роля за опазване на защитени зони по долното поречие на р. Марица. През 2022 година той внесе предложение за обявяване на защитена територия - Защитена местност „Райновска кория“, с цел опазването и съхраняването на територии с характерен ландшафт. Г-н Желязков работи активно по проект „Опазване биоразнообразието по поречието на река Марица“, изпълняван от НЧ „Марица - 2008“ с. Райново по Програмата „Политики за младежта в сферата на околната среда“ на МОСВ.

Информационният сайт Haskovo.info получи отличие за отразяването през годината на теми с екологична насоченост и популяризиране дейността на РИОСВ – Хасково. Медията даде гласност на редица „зелени“ инициативи за опазване на околната среда, защита на защитени зони и територии. Екипът на „Хасково Инфо“ представя всички гледни точки, популяризира теми по опазване на качеството на въздуха, замърсени терени, води, застрашено биоразнообразие и др.

Основно училище „Св. Климент Охридски“ в Кърджали бе отличено заради активната работа на учителите в посока екологично образование и възпитание на децата. Образователната институция реализира успешно проект: „За едно по-зелено училище“. През 2022 г. ученици и учители от ОУ „Св. Климент Охридски“, както и местни граждани, създадоха градина за екологично чисти плодове и зеленчуци и обявиха началото на своята „зелена революция“ за по-добра градска среда и по-екологичен начин на живот. Децата са получили знания за органичното земеделие, опазването на биоразнообразието и околната среда и компостирането, а училищният двор се е превърнал в любимо място на квартала. Пред присъстващите на церемонията по награждаването беше направена кратка презентация на дейностите по екологично образование, изпълнявани през годината.

Експертите от екоинспекцията отличиха Община Свиленград, заради активната работа по справянето с локалните сметища и проблема с отпадъците на територията на общината. Местната власт първа в България стартира проект за управление на отпадъците съгласно принципа „плащаш, колкото изхвърляш” PAYT (pay-as-you-throw). През 2022 година кметът на Свиленград арх. Анастас Карчев подписа договор за сътрудничество за сертифициране на общината за нулеви отпадъци. В града бяха изградени и ремонтирани тротоари с плочки от рециклирани отпадъци, което се прави за първи път в област Хасково.

Пивоварната „Каменица“ АД бе отличена заради стремежа стриктно да изпълнява изискванията на екологичното законодателство по всички компоненти на околната среда – води, въздух, отпадъци. Извършва и представя редовно собствения мониторинг, заложен в Комплексното разрешително, като през годината не са констатирани превишения на ИЕО.

„Вулкан цимент“ АД получи сертификат за стриктно спазване на екологичното законодателство. Дружеството поставя грижата за околната среда, здравето и безопасността в центъра на своите управленски политики и корпоративно поведение, като влага значителни усилия и инвестиции за намаляване на въздействието върху околната среда. През 2022 година предприятието проведе обучения на персонала и участва в програми с екологична насоченост.

Инж. Наталия Пачеманова благодари на всички отличени за приноса им към опазването на околната среда и водите през 2022 г., както и на всички неправителствени организации и граждани, които активно съдействаха на РИОСВ – Хасково. Тя подчерта важността на обединените усилия в грижата към природата, която е и грижа към бъдните поколения.