21
Вт, Май
22 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

Със заповед на изпълнителния директор на ИАГ Стоян Тошев бяха определени графиците за групов лов на дива свиня и индивидуалното ловуване на дребен дивеч по време на коледните и новогодишни празници.

Съгласно изискванията на Правилника за прилагане на Закона за лова и опазване на дивеча, груповото ловуване на дива свиня, както и груповото и индивидуално ловуване на дребен дивеч се извършва в събота и неделя и в дните, обявени за официални празници. В тази връзка графици за групов лов на дива свиня и дребен дивеч ще се утвърждават за дните 24, 25, 26, 31 декември 2022 г. и 1 януари 2023 г.

В заповедта се напомня, че съгласно изискванията на чл. 54, ал. 5, т. 4 от Закона за лова и опазване на дивеча и Заповед № РД 48-47/23.09.2021 г. на министъра на земеделието, храните и горите и министъра на околната среда и водите, груповото ловуване на дива свиня, включително и по линията на организирания ловен туризъм се извършва в не повече от два дни, включително събота и неделя, от седем последователни дни за един ловностопански район, като ловуването се извършва по график, утвърден от директора на съответното ДГС/ДЛС. Допълнително ограничение е въведено с чл. 70, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за лова и опазване на дивеча, съобразно който е забранено провеждането на групов лов на дива свиня, хищници и местен дребен дивеч през два последователни дни в едно и също ловище.

За ловни дни са определени:

24 декември 2022 г. - водоплаващ дивеч, групов лов на дива свиня, хищници и местен дребен дивеч, където има утвърден график;

25 декември 2022 г. - водоплаващ дивеч, групов лов на дива свиня, хищници и местен дребен дивеч, където има утвърден график;

26 декември 2022 г. - групов лов на дива свиня, хищници и местен дребен дивеч, където има утвърден график;

31 декември 2022 г. - водоплаващ дивеч, групов лов на дива свиня, хищници и местен дребен дивеч, където има утвърден график;

01 януари 2023 г. - водоплаващ дивеч, групов лов на дива свиня, хищници и местен дребен дивеч, където има утвърден график;

04 януари 2023 г. - водоплаващ дивеч,

07 януари 2023 г. - водоплаващ дивеч, групов лов на дива свиня, хищници и местен дребен дивеч, където има утвърден график;

08 януари 2023 г. - водоплаващ дивеч, групов лов на дива свиня, хищници и местен дребен дивеч, където има утвърден график;

11 януари 2023 г. - водоплаващ дивеч,

14 януари 2023 г. - водоплаващ дивеч, групов лов на дива свиня (мъжки и приплоди) в ловни дворове към бази за интензивно стопанисване на дивеча, групов лов на чакал извън горския фонд, където има утвърден график;

15 януари 2023 г. - водоплаващ дивеч, групов лов на дива свиня (мъжки и приплоди) в ловни дворове към бази за интензивно стопанисване на дивеча, групов лов на чакал извън горския фонд, където има утвърден график;

18 януари 2023 г. - водоплаващ дивеч,

21 януари 2023 г. - водоплаващ дивеч, групов лов на дива свиня (мъжки и приплоди) в ловни дворове към бази за интензивно стопанисване на дивеча, групов лов на чакал извън горския фонд, където има утвърден график;

22 януари 2023 г. - водоплаващ дивеч, групов лов на дива свиня (мъжки и приплоди) в ловни дворове към бази за интензивно стопанисване на дивеча, групов лов на чакал извън горския фонд, където има утвърден график;

25 януари 2023 г. - водоплаващ дивеч,

28 януари 2023 г. - водоплаващ дивеч, групов лов на дива свиня (мъжки и приплоди) в ловни дворове към бази за интензивно стопанисване на дивеча, групов лов на чакал извън горския фонд, където има утвърден график;

29 януари 2023 г. - водоплаващ дивеч, групов лов на дива свиня (мъжки и приплоди) в ловни дворове към бази за интензивно стопанисване на дивеча, групов лов на чакал извън горския фонд, където има утвърден график.