28
Вт, Май
17 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

Общинските и районните администрации са водещи партньори при изпълнението на проекти по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фон – Етап I“, съобщават от МРРБ.

Сдруженията на собствениците трябва да сключват партньорски споразумения с тях преди подаването на предложения за изпълнение на инвестиции.

За улеснение на процеса на кандидатстване Министерството на регионалното развитие и благоустройството публикува списък на лица за контакт, които общинските администрации са определили.

Представителите на Сдруженията на собствениците могат да осъществят връзка с тях преди да започнат подготовката на документи за кандидатстване, както и по въпроси, свързани с цялостния процес на кандидатстване.

В Свиленград лицата за контакт са Светлана Маргаритова и Костадин Костадинов, тел.: 0379/ 74 331