19
Нед, Май
24 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

Общинска администрация - Свиленград получи етикет „Ефективен CAF потребител” за успешно въвеждане на Европейския модел за управление на качеството „Обща рамка за оценка“ (CAF). Церемонията бе организирана от Института по публична администрация. В нея взеха участие представители на 22 публични организации на централно, регионално и местно ниво, внедрили CAF по проекта „Въвеждане на Общата рамка за оценка (CAF) в администрациите“.

Общинска администрация - Свиленград премина през процедурата за външна оценка съгласно Националните правила за външна обратна връзка след успешното внедряване на модела за управление на качеството „Обща рамка за оценка (CAF)”. Етикетът се присъжда като признание за усилията на администрацията за правилното прилагане на инструмента за качество и за мотивиране на работата й за непрекъснато развитие и усъвършенстване на база на принципите на цялостно управление на качеството.

Отличието бе връчено от изпълнителния директор на Института по публична администрация Павел Иванов на секретаря на общината Надя Пеева. „Приемам сертификата като признание за добрата работа на колегите в групата по самооценка и на служителите в администрацията, както и като отговорност да продължаваме да се усъвършенстваме като публична организация”, каза Надя Пеева при награждаването.

Моделът CAF е създаден през 2000 г. в отговор на необходимостта от специален инструмент за управление на качеството в публичния сектор. Той е успешно приложим и развиващ се модел на всички нива - европейско, федерално, национално, регионално, местно.