14
Пет, Юни
30 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

В края на размножителния сезон на птиците, традиционно екипът на проект "Живот за белошипата ветрушка" LIFE19 NAT/BG/001017 направи профилактика на гнездилките, дом на малките соколчета.

Над 60 изкуствени платформи, поставени в района на сакарското село Левка, в рамките на проекта бяха прегледани, почистени и обезпаразитени, а там, където имаше нужда и ремонтирани!

Тези гнездилки са приютили птичите семейства и дали подслон на техните малки, по време на размножителния сезон. За да могат да се използват по-дълго време, те трябва да се поддържат.

Това налага и нашата намеса. Поставени са в района, където е най-многочислената колония на вида у нас, върнат благодарение на усилията на Зелени Балкани, като алтернатива на естествените местообитания – старите селски покриви. Все по-рядкото наличие на подобен тип покриви лишава белошипите ветрушки от места за отглеждане на поколенията.

Така, благодарение на усилията на екипа на проект "Живот за белошипата ветрушка" LIFE19 NAT/BG/001017 на Зелени Балкани, финансиран от програма LIFE на ЕС напролет птиците, пристигнали у нас от юг с първите топли дни, ще намерят чисти и подредени домове.