28
Вт, Май
17 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

„Още около 50 000 семейства ще бъдат подпомогнати през зимния сезон, след като Правителството прие постановление за одобряване на допълнителни разходи от 20 млн. лв. по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2022 г.

Средствата ще се използват за изплащане на еднократна финансова подкрепа за отопление в размер на 400 лева от Агенцията за социално подпомагане.“ Това заяви пред медии вицепремиерът и министър на труда и социалната политика Лазар Лазаров след днешното заседание на Министерския съвет.„По този начин служебното правителство изпълнява ангажимента си за осигуряване на допълнителна подкрепа за най-уязвимите“, подчерта той.

Вицепремиерът обясни, че право на такава подкрепа ще имат хората, които са подали документи в срок, но са получили отказ за отпускане на помощ за отопление за предстоящия зимен сезон поради превишение на определения диференциран доход с до 40 лева или поради неизпълнение на изискването за 6-месечна задължителна регистрация като безработни в дирекциите „Бюро по труда“. За тях не е нужно да бъдат подавани документи отново.

Право на подкрепа ще имат и хората, които отговарят на критериите, но не са подали документи в определения за това срок – 31 октомври 2022 г. Те ще могат да подадат своите документи в 14-дневен срок от обнародването на постановлението на правителството в държавен вестник. Министър Лазаров допълни, че до момента 285 000 семейства са получили помощ за отопление, която е 623 лв. – със 100 лв. повече в сравнение с миналата зима.