Общество
Инструменти
Шрифт

100-годищния си юбилей ще отпразнува свиленградското СУ "Д-р Петър Берон" в Деня на народните будители - 1 ноември. Кулминацията на празника ще е концерт в салона на читалище "Просвета 1870" от 17:00 часа. 

Средно училище „Д-р Петър Берон” е наследник на Одринската българска мъжка педагогическа гимназия „Д-р Петър Берон“. Одринската гимназия е създадена през 1891 година и покрива част от материалните си нужди със завещаните от българския възрожденец д-р Петър Берон пари за учебни цели. Към нея има пансион, ученически хор и ученически оркестър. За времето на съществуването й общо 145 зрелостници завършват пълно средно образование, като голяма част от тях са назначени за български учители в Тракия. По време на Балканските войни от 1912-1913 година гимназията прекратява своето съществуване.

През 1922г. с протокол № 27 / 05.06.1922г. градското ръководство на Свиленград чрез Старозагорския окръжен училищен съвет отправя искане за откриване на реално училище /гимназия/ с един реален клас. Искането е одобрено от Министерство на просвещението с предписание №11693/ 31.05.1922 г. Новото учебно заведение започва с 40 ученици, а първи директор е Станко Разбойников.

През 1924 г. със Закона за народното просвещение реалката се преименува на Непълна смесена гимназия с три класа- 4,5 и 6-ти, а директор на училището е Благой Златарев.

През 1926г. е създадено училищно настоятелство с представители на отделните квартали на града.

Само няколко години след откриването на училището, през 1928 г., учениците вече наброяват 121 души. От учебната 1931-1932г. , по молба на училището и общината, със Заповед № 3335 Министерство на народното просвещение разрешава откриване и на 7-ми клас. Броят на учениците достига 225, от които в новия 7-ми клас - 42. Още на следващата учебна 1932-1933г. година е открита втора паралелка 7-ми клас, както и една за 8-ми клас. Училището вече има статут на Пълна смесена гимназия. В следващите години броят на учениците нараства и през 1938-1939г. вече се обучават 495 младежи, от които 325 момчета и 170 момичета. Директорският пост се заема последователно от Д.Моллова, Георги Димитров, Благой Златарев, Петър Детев, Борис Иванов.

На 07.10. 1938г. с писмо на Министерството на Народното просвещение се разрешава името на гимназията да бъде „Д-р Петър Берон”. Гимназията заслужено взема името на най-големия благодетел на българското училище.

На 14.05.1939г. тържествено се освещава новата гимназиална сграда и новото училищно знаме. Министъра на народното просвещение проф. Богдан Филов лично приветства Бероновци и кръщава знамето на училището. Гости на тържеството са и министъра на вътрешните работи ген.о.з. Недев, министъра на народното здраве Кюсеиванова. По повод откриването на новата сграда е организирано празнично шествие и е издаден юбилеен лист.

През 1955 г. броят на учениците нараства на 1300 души. На следващата година нарастването продължава и това налага някои паралелки да се прехвърлят в училище „Иван Вазов”, а останалите да преминат на обучение на две смени. Назначен е и помощник на директора.

През 1956 г. е извършена канализация и водоснабдяване с вътрешни чешми, поставена е ограда.

През 1957-1958г. Средното единно училище се преименува на Смесена гимназия. Среден курс е преместен в училище „Иван Вазов”, а начален- в училище „Христо Ботев”, което се помещава в същата сграда.

През 60-те години продължава обогатяване на материалната база, като учениците сами електрифицират кабинетите по електротехника и физика. Издействана е 50 дка земя за опитно поле.

През 1971г. в училището е учредено научно-техническо дружество, а през 1975 г. към фабрика „Коприна” е открит ученически цех с 25 стана.

От 1974 г. към гимназията съществува СПТУ по машиностроене.

През 1976-1977 г. е открита нова сграда в кв. Канаклий. 28 класното училище се преустройва в гимназия „Д-р Петър Берон”. В старата сграда се нанася СПТУ, отделило се от гимназията. Тържественото откриване на новата сграда е на 11.04.1977г. Директор е Стоян Топузов.

Директори:

1.Станко Разбойников

 2.Благой Златарев

3.Д.Моллова

4.Георги Димитров

5.Петър Детев 

6.Борис Иванов

7.Иван Чакъров

8.Антон Ковачев

9.Димитър Ганев

10.Жеко Гекев

11.Лазар Лазаров

12.Янаки Проданов

13.Стоян Топузов

14.Елена Киркова

15.Анка Атанасова

16.Василка Вангелова

17.Петя Благоева

18.Мариян Боянов

В нея са оставили имената си много негови възпитаници, израснали като видни личности с голям принос във всички сфери на българския обществен живот. Академик Любомир Желязков- биохимик, Бинка Желязкова- режисьор, носител на орден „Стара планина“, проф. д-р Маргарита Караиванова, бивш зам. ректор на Медицинска академия- София. Проф. д-р Атанас Хаджиниколов- бивш началник на Военно- медицинска академия, проф. Георги Фотев- бивш министър, проф. Милко Даскалов, проф. д-р Иван Пенев, проф. д-р Георги Балтаджиев- завеждащ катедра по анатомия в Медицинска академия- Пловдив. Доц. Д-р Димитър Виделов- блестящ хирург, преподавател, доц. Грозьо Грозев, доц. Димитър Благоев. Доктор на химическите науки Катя Василева, Стефан Керпеджиев, Валя Стоева, Бинка Станчева, проф. Живка Войнова, Васил Кирков- дипломат. Възпитаници на гимназията са и талантливите поети: Мара Писюзева, Рада Александрова, Мариана Александрова. Певците от Варненската опера: Стефан Циганчев, Никола Господинов, Никола Арнаудов, поетът и композитор Стефан Милев. Част от първия випуск, който завършва средно образование в новата училищна сграда през учебната 1977/1978-ма година е кметът на общината в периода 2005- 2019 година инж. Георги Манолов. Възпитаник на училището е и настоящият кмет на Свиленград арх. Анастас Карчев.

Възпитаниците на училището бележат успехи на различни състезания, носители са на златни и сребърни медали и грамоти. Активно се включват в различни мероприятия повод национални празници, концерти, фестивали, тържества.