14
Нед, Апр
13 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

Във връзка с публикувана за обществено обсъждане процедура BG – RRP - 4.023 - ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД - ЕТАП I, С ФИНАНСИРАНЕ ПО ЛИНИЯ НА МЕХАНИЗМА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ,

Община Свиленград кани на информационна среща всички заинтересовани страни - собственици на многофамилни жилищни сгради и Председатели на Сдружения на собствениците на 19.10.2022 г. от 14:00 ч, в Общинска администрация Свиленград, бул.„България” 32, Конферентната зала, ет.1.

На срещата ще бъдат представени условията за кандидатстване, допустими дейности и критерии за подбор.

Предложеният проект на Насоки за кандидатстване, пакет Документи за кандидатстване и пакет Документи за информация са достъпни в ИСУН, в секция „Процедури за обществено обсъждане” на интернет адрес:

https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/InfoPublicDiscussion/dbc86350-cccd-414a-a175-a1d440952525

Образци на необходимите документи на Сдружения на собствениците за кандидатстване по процедурата, ще бъдат достъпни след провеждане на информационната среща на сайта на Община Свиленград на интернет адрес:

https://www.svilengrad.bg/bg/proekti-finansirani-ot-mehanizma-za-vazstanovyavane-i-ustoychivost