28
Вт, Май
17 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

Регионалната инспекция по околна среда и водите РИОСВ – Хасково  e съставила акт на „В и К“ ЕООД- Хасково  заради пречиствателната станция за отпадни води в с. Мезек.

Причината за санкцията е   неизпълнение на собствения мониторинг на концентрацията на емитираните замърсители в отпадните води, съгласно условията в разрешителното за заустване.

Фирма за бетон в  Свиленград  е глобена с 350 лв., тъй като  не е поддържала пречиствателните съоръжения в техническа и експлоатационна изправност.

На „зеления“ телефон в  екоинспекцията е постъпил сигнал от граждани за пункт за изкупуване на вторични суровини в  Свиленград, в който през уикендите се горят кабели.

През септември са  извършени 119 проверки на 97 обекта, от които 57 планови и 62 извънредни, показва редовният отчет на РИОСВ. В рамките на осъществения контрол екоинспекторите  са дали 50 предписания за отстраняване на констатирани нарушения.

СМ