25
Нед, Фев
25 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

Седем наши читалища попълват книжния си фонд с пари от Министерството

Общинската библиотека в Свиленград за поредна година е сред одобрените по програмата „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност“ на Министерството на културата. Проектът е на стойност 7 797,76 лева.

Въпреки че сумата, която поискахме от Министерството, е редуцирана почти наполовина, гарантираме, че подборът на нови издания ще е на високо ниво, сподели пред „Старият мост“ Дарина Костадинова – старши експерт в библиотеката. По думите ѝ жанровете ще са разнообразни, за да се отговори на търсенето на всеки един от 836-те читатели. Ще има художествена, детска и научна литература, като ще наблегнем на българските автори, сподели Костадинова. Очаква се избраните книги да попълнят фонда до края на годината.

Седем пък са читалищата в община Свиленград, които ще получат пари за нови книги по същия проект. Спечелените суми от НЧ „Васил Левски“ (кв. Гарата) и НЧ „Изгрев - 1928“ (с. Сладун) са по 1254,90 лева. За НЧ „Христо Ботев - 1927“ (с. Щит) са заделени 1389,1 лева, за НЧ „Св. Св. Кирил и Методий 1928“ (с. Студена) – 1381,79 лева, за НЧ „Отец Паисий 1929“ (с. Момково) – 1381,24 лева, за НЧ „Нов живот 1930“ (с. Капитан Андреево) – 1385,33 лева и за НЧ „Изгрев 1921“ (с. Мезек) – 1388,68 лева.

Със средствата, отпуснати по подготвените и защитени проекти, седемте наши читалища ще закупят нови книги, подбрани съобразно интересите и потребностите на читателите – художествена литература за деца и възрастни, учебна литература, научни и научно-популярни издания. Приоритетно са включени произведения на български автори.

Две културни средища от община Любимец – НЧ „Братолюбие 1884“ и НЧ „Просвета 1925 (с. Лозен)“, също са кандидатствали по този проект, но по различни причини им е отказано отпускането на средства за нови книги.

Основната цел на програмата на Министерството на културата е чрез осигуряване на финансова подкрепа за обновяване на библиотечните колекции да активизира интереса към книгата и четенето и да съдейства за развитието на библиотеките като основни центрове за духовност, придобиване на знания и информация.

Диляна ЦВЕТКОВА