21
Нед, Апр
26 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

Откриването на Арт - пленер ,,Биоразнообразие и възстановяване на видове в района на Инициативата Европейски Зелен Пояс“ ще се проведе на 09.09. 2022 (петък) от 18:00 часа, в Арт-галерия Свиленград. Събитието се организира от Зелени Балкани и Дружество на анималисти, флористи и научни илюстратори – ДАФНИ, в партньорство с Исторически Музей – Свиленград и Община Свиленград.

В периода от 9 до 11 септември членове на ДАФНИ и други творци от България ще подготвят своите творби, посветени на редки и защитени видове, природата и характерни пейзажи от Зеления Пояс. В дните след откриването, участниците ще създават своите творби в района на Център за природозащитни дейности на Зелени Балкани в село Левка и пределите на Защитена Зона ,,Сакар“, част от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 и, разбира се, един от емблематичните примери от България, попадащи в обхвата на Зеления Пояс.

Районът на Сакар е ключов за възстановяването на белошипата ветрушка у нас. Тук, през 2014 година Зелени Балкани създадоха първата колония на вида, след десетилетия през които се считаше че е изчезнал от пределите на България, като гнездящ. В тази връзка, акцентът на Пленера е поставен не само върху биоразнообразието, но и върху възстановяването на изчезнали от страната ни видове като белошипа ветрушка, лешояди, ловен сокол, и др. Художествената изява е част от отбелязването на Деня на Зеления Пояс 2022 и цели популяризиране на Инициативата Европейски Зелен Пояс. Финалните творби на участниците в Пленера ще бъдат представени по време на международната експертна работна среща за опазването на белошипата ветрушка, организирана от Зелени Балкани по проект ,,Живот за белошипата ветрушка" LIFE19 NAT/BG/001017, изпълняван с подкрепата на Програма LIFE на Европейския съюз и цели популяризиране.

Денят на Зеления Пояс е международно трансгранично сътрудничеството, което традиционно се чества в периода 18 – 24 септември, в различни европейски страни. Това са държави, които в недалечното минало са попадали от двете страни на бившата ,,Желязна завеса“, разделяща Европа на два враждуващи блока. Границата, разделяла континента на Източен и Западен и ограничения достъп до района, който произтича от това, са спомогнали в тези територии да се съхранят изключително биоразнообразие и култура. Днес, тези територии са обединени в инициативата Европейски Зелен Пояс, формираща 12,500 км дълъг паневропейски екологичен коридор по протежение на бившата Желязна завеса - от Баренцово море на север до Средиземноморския юг на Европа и Черноморското крайбрежие. Той съхранява изключително биологично разнообразие. Балканският Зелен пояс обхваща южната част на Европейския Зелен пояс, който се простира на територията на 9 страни.