13
Съб, Юли
18 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

Образователни медиатори и социални работници и тази учебна година ще оказват съдействие на педагогическите специалисти. Целта е намаляване на риска от преждевременно напускане на образователната система на учениците от уязвимите групи, формиране на положителни нагласи към образованието от страна на децата и на техните родители.

Националната програма „Подкрепа на образователните медиатори и социалните работници“ финансира НУ „Христо Попмарков“ и ОУ „Иван Вазов“ в Свиленград за дейности за пълноценно участие в образователния процес в сътрудничество със семейната общност. Двете училища получават по над 4 хил. лв. Близо 7 хил. лв. са определени за ОУ „Христо Ботев“ в с. Левка.

В община Любимец одобрените за финансиране училища са 4: ОУ„Захари Стоянов“, СУ „Желязко Терпешев“, НУ „Христо Ботев“ в общинския център и ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ в с. Малко Градище.

Над 40 са учебните заведения в Хасковска област, включени в тази програма на просветното министерство. Договорите на назначените през миналата учебна година медиатори изтекоха на 30 юни, поясняват от ведомството.

СМ