22
Пон, Юли
41 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

168 са постъпилите от родители заявления в тукашната Дирекция „Социално подпомагане“ за полагащата им се еднократна парична помощ за първолак или осмокласник. В Свиленград молбите са 21 за ученици в 8 клас и 103 за първокласник, а в Любимец – 14 за осмокласник и 65 за първолак.

Средствата – 300 лева, се отпускат независимо от доходите на родителите при условие, че децата живеят постоянно в страната и не са настанени за отглеждане извън семейството. В Дирекция “Социално подпомагане” се подават заявление и служебна бележка от училището, където е записано детето, като при подаването родителят трябва да представи документ за самоличност. Документите са подават на място, по пощата, по имейл или по електронен път, като крайният срок е 15 октомври.

Парите ще се отпускат на два транша. Първият ще бъде след влизането на заповедта за отпускането на помощта. От сайта на Министерството на електронното управление става ясно, че услугата трябва да бъде предоставена до 14 дни. Така родителите, които подадат молба за помощта до края на месеца, би трябвало да получат по 150 лв. преди старта на новата учебна година. Останалата част от сумата се отпуска след февруари, когато започва вторият срок. Това обаче се случва при условие, че детето продължава да посещава училище. Изключение се допуска, ако здравословното му състояние не позволява да бъде редовен ученик.

На еднократната помощ нямат право родители, чийто деца са записани в частни училища. Отпуснатата еднократна помощ подлежи на връщане, ако ученикът не постъпи в училище, ако не продължи обучението си или ако в рамките на един месец е отсъствал повече от 5 учебни часа без уважителни причини.