25
Вт, Юни
19 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

Жителите на общината вече няма нужда да пътуват до Хасково за определени кадастрални услуги, а ще могат да ги заявят и получат в Свиленград.

Общинска администрация - Свиленград разкри гише за кадастрални услуги, в което се приемат и обработват заявления и се предоставят официални документи на хартиен носител. Гишето се намира на първия етаж в сградата на администрацията, до Информационния център за обслужване на граждани.

Общината подпомага службата по геодезия, картография и кадастър при административното обслужване с кадастрална информация, като извършва следните услуги:

1. издаване на скица на поземлен имот;

2. издаване на скица на сграда;

3. издаване на схема на самостоятелен обект;

4. издаване на удостоверение за наличие или липса на данни.

Таксите за посочените услугите са по 20 лева - 14 лева по сметка на Агенцията по геодезия, картография и кадастър и 6 лева за общината. Сроковете за изпълнение са 3 дни за бърза услуга и 7 дни за обикновена. За бързи услуги таксата е двойна. Цените са определени в Тарифа №14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.