17
Сря, Апр
28 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

Всеки български гражданин, без значение къде е роден, ще може да заяви и да получи електронно свидетелство за съдимост, включително ако е осъждан или реабилитиран.

Единственото условие за това е да разполага с квалифициран електронен подпис (КЕП). Това предвиждат промени в Наредба № 8 от 26.06.2008 г. за функциите и организацията на дейността на бюрата за съдимост, изготвени в Министерството на правосъдието и публикувани за обществено обсъждане днес.

С промените значително се разширява и обхватът на електронните свидетелства за съдимост, които до момента се издават само за неосъждани лица и за такива, родени на територията на България. Измененията в наредбата предвиждат електронни свидетелства за съдимост и служебни електронни свидетелства за съдимост вече да се издават за:

- Неосъждани

- Осъждани

- Реабилитирани

- Амнистирани и/или с наложени административни наказания по чл. 78а от Наказателния кодекс.

Целта на измененията е да се облекчи административната тежест върху гражданите, като им се спести необходимостта лично да подават заявление за издаване на свидетелство за съдимост в бюрата по съдимост.

Това ще стане възможно след въвеждането в експлоатация на новоизградената Централизирана автоматизирана информационна система „Съдебен статус“ с централна база данни и интеграцията й с други информационни системи, предвидено за 1 септември 2022 г. Централизираната система се създава и поддържа от Министерството на правосъдието.

Заявяването на електронни свидетелства за съдимост ще е възможно и за българските граждани, които не са родени в България. Онлайн услугата в Централизираната автоматизирана информационна система „Съдебен статус“ ще е достъпна и от чужбина, при условие че заявителят притежава КЕП. Издаваните електронни свидетелства за съдимост ще са официални удостоверителни документи. ЦАИС „Съдебен статус“ по служебен път ще обменя информация с външни системи като Информационна система „Изпълнение на наказанията“ (ИСИН), Единната информационна система на съдилищата (ЕИСС), Единната информационна система за противодействие на престъпността (ЕИСПП).