29
Сря, Май
16 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

Усвоените европейски средства на човек от населението в хасковска област са под средните за страната, които са 3229 лв. В областта сумата варира от 384 лв. до 2300 лв. на човек от населението.

Свиленград обаче е сред петте общини в страната с най- много усвоени средства, съобщава "Хасковска Марица". Тук се падат 5985 лв., показват данните на ИПИ, който ежегодно следи къде и колко европейски средства се усвояват(данните вижте тук).

Данните са от 2007 г. до юни тази година. Според анализа, в по-малките общини със сравнително ограничен административен капацитет усвояването на европейски средства е ниско. Това е видно и в областта, където в Тополовград се падат едва по 384 лв. на човек от населението, Симеоновград и Любимец- съответно 653 и 703 лв. ва човек. В Хасково тези средства са 1273 лв., а в Димитровград 1077 лв. В малките родопски общини Ивайловград и Маджарово обаче сумите са 2300 и 1508 лв. на човек.

Данните за 2022 г. показват, че харченето на европейски фондове не допринася за икономическото сближаването на отделните региони. Нещо повече - проектите често отместват фокуса на администрацията от подобряване на бизнес средата и привличане на инвестиции, които дългосрочно да повишат местния стандарт на живот, към подобряване на градската среда с невинаги ясна полза , като например изграждане на стадиони, градинки и транспорт при неясна перспектива за дългосрочна устойчивост и осигурено финансиране на поддръжката. Това още веднъж показва нуждата от фискална децентрализация, която да увеличи капацитета на всяка община да събира повече собствени приходи, с които да решава местни проблеми.

Към 15 юни 2022 г. усвоените европейски средства в България надхвърлят 22 млрд. лева. Това е сумата на всички изплатени пари по проекти, финансирани от структурните и кохезионните фондове на ЕС от началото на 2007 година, в това число и помощта за предприятията в хода на ковид кризата, включени в системата ИСУН.