27
Пон, Май
19 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

Община Свиленград участва във форум на организацията Инициатива за готовност и превенция при бедствия за Югоизточна Европа (DPPI SEE), който се проведе в Анталия, Република Турция.

Организацията е създадена през 2000 г. и обединява 10 държави-членки - Албания, Босна и Херцеговина, България, Хърватия, Република Северна Македония, Черна гора, Румъния, Сърбия, Словения и Турция. Основната й цел е да се насърчи регионалното сътрудничество и координация в подготовката и превенцията на природни и причинени от човека бедствия в Югоизточна Европа. Организацията обединява страни донори и международни правителствени и неправителствени организации за координиране на текущи дейности.

Свиленград бе единствената българска община, поканена на събитието от Службата на ООН за намаляване на риска от бедствия (UNDRR), която координира международните усилия в тази сфера. Свиленград има успешна дългогодишна дейност в управлението на бедствия – почистване коритото на река Марица, укрепване на диги, обновяване на хидротехнически съоръжения и поставяне на контролно-измервателни и оповестителни системи на реки и язовири, организирани пожаро-наблюдателни постове, създадено активно действащо доброволческо формирование, едно от първите в страната и др. В момента общината работи по проект за създаване на международен обучителен център за доброволчески формирования, който ще бъде разположен в село Генералово.

На събитието в Анталия като представител на общината участва младши архитект Атанас Киризиев, член на доброволческото формирование. Форумът беше посветен на темата за местните планове и стратегии за намаляване на риска от бедствия, както и на инициативата „Да направим градовете устойчиви 2030” (Making Cities Resilient 2030). Целта на инициативата е подобряване на устойчивостта на местно ниво чрез подпомагане, споделяне на знания и опит, създаване на взаимно укрепващи се мрежи за обучение от град до град, въвеждане на технически опит, свързване на множество нива на управление и изграждане на партньорства.