21
Нед, Апр
26 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

Най-добре представилият се седмокласник на матурите е Таня Демиреваа

В края я на поредната трудна учебната година за българското образование Първо иновативно основно училище „Иван Вазов“ в Свиленград направи своята равносметка на успехите и постиженията си.

Випуск 2022 завършва основното си образование с много добър 5,06 и 37 отличници, от които 13 нямат нито една петица като годишна оценка за целия курс от тригодишното си обучение от 5 до 7 клас.

Националното външно оценяване винаги е предизвикателство за седмокласниците и техните учители, но за този випуск ученици, прекарали голяма част от обучението си в прогимназиален етап по обективни причини в онлайн среда, то бе повод да се докажат за пореден път като знаещи и можещи вазовци. Гордост за училището са резултатите, постигнати на изпитите по български език и математика. За поредна година учениците са показали не само по-добри постижения от средните за областта и страната, но и по двата предмета средния брой точки бележи ръст в сравнение с предходните години.

По български език и литература седмокласниците са получили средно 57,42т. от 100 възможни, при 53,63т. за страната и 45,47т. за област Хасково, а по математика - 42,98т., при 35,32т. средно за страната и 29,4т. за областта. Със своя точков актив вазовци се нареждат много по-напред в подреждането и в общата скала са близо до най-добрите в страната техни връстници от традиционно добрите области Смолян, Русе и Бургас.

На изпита по български език отлични оценки са получили петима ученици - Таня Демирева от 7а клас, Симона Спасова от 7г, Симона Москова от 7б, Ивайла Костова от 7г и Атанас Данев от 7г клас, като с най-висок резултат е Таня Демирева – 92,50 точки. Много добрите оценки са 33.

По математика въпреки тежестта на задачите вазовци също са се справили много добре, като имат две отлични оценки – на Максим Петков и Таня Демирева от 7а клас и 12 много добри.

Най-добре представилата се ученичка с две отлични оценки на изпитите от Национално външно оценяване е Таня Демирева, избрана единодушно от Педагогическия съвет на училището за Ученик на випуск 2022г.

Постигнатите резултати са безспорно доказателство за професионализма и всеотдайността на целия екип педагози, които през годините неуморно работят за издигането на името и престижа на Първо основно училище „Иван Вазов“ и превръщането му в едно от водещите учебни заведения в областта и страната. За успехите на седмокласниците тази година най-голяма заслуга имат техните преподаватели: по български език и литература - старши учителите Огняна Петрова и Марияна Радойнова и по математика – старши учителите Светла Димитрова и Мария Койчева.

"Завършването на основното образование е важна стъпка в живота на младите хора и нашите седмокласници я направиха успешно. Със своите знания и постигнатите успехи през годините те са повод за гордост на своите преподаватели и родителите си. Убедени сме, че където и да продължат своето образование, те ще се реализират успешно и ще постигнат целите си, защото в училище „Иван Вазов“ научиха и други важни уроци – как да обичат и да бъдат истински стойностни хора. На добър път, седмокласници", заявиха от ръководството на школото.