19
Сря, Юни
27 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

Обединяване на Местна инициативна група Свиленград ареал и Местна инициативна група Тополовград предстои през новия програмен период 2023-2027 г.

На работна среща в община Свиленград кметовете арх. Анастас Карчев и Божин Божинов и експерти се договориха за бъдещото партньорство. То бе прието и от съответните Общински съвети.

Общата Местна инициативна група (МИГ) ще действа на територията на двете общини по новата стратегия, която ще бъде планирана върху разширената територия. Нейни бенефициенти ще бъдат жителите и на двете общини.

Общата МИГ се сформира в съответствие с препоръката на Европейската комисия за разширяване на подпомаганите територии. Също така по-големият обхват на общините, влизащи в групата, ще увеличи възможностите за набиране на повече точки при кандидатстване за финансиране на новата стратегия.

До края на 2022 г. предстои да стартира процесът по разработване на Стратегия за водено от общностите местно развитие за периода 2023-2027 г. и МИГ Свиленград ареал подготвя проект за кандидатстване по обявена процедура за набиране на проектни предложения по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. МИГ Свиленград ареал ще подаде проекта, а по време на изпълнението му ще се извърши фактическото обединение и разработването на Стратегията за местно развитие. МИГ Свиленград ареал има натрупан голям опит в дейността си по стратегията за настоящия програмен период с многобройни одобрени проекти и подпомогнати бенефициенти в различни сфери на икономиката.