30
Чет, Май
17 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

Тази година Европейската мрежа „Натура 2000“ и програма LIFE на ЕС, насочени към опазване на околната среда, навършват 30 години.

По този повод, екипът на проект "Живот за белошипата ветрушка" на „ Зелени Балкани“ зарадва над 70 ученици на възраст от 8 до 10 години и техните учители от ОУ „Иван Вазов“ в Свиленград.

Представена бе с интересна презентация за този птичи вид, както и жив представител на семейството на ветрушките, в лицето на керкенезчето Владко. Децата научиха за ролята на хищните птици за природата ни. Получиха отговори на въпросите си как белошипите ветрушки са изчезнали, защо е важно да ги възстановим, как да опазим природата и какво, точно, правим за вида в колонията село Левка, разказват организаторите.

Денят завърши с много усмивки и подаръка от децата, които изписаха всички заедно числото 30 по повод рождения ден .

СМ