23
Вт, Юли
35 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

Допустимото количество на домакинство е до 5 кубика

Дърва за огрев в помощ на местното население ще бъдат осигурени от Държавно горско стопанство – Свиленград. Това стана ясно днес на среща между кмета на общината арх. Анастас Карчев и директора на ДГС – Свиленград инж.Михаил Михайлов, който се ангажира да бъдат обезпечени 2 000 куб. м дърва след провеждане на съответния търг.

За целта Горско стопанство – Свиленград ще отдели горски масив за задоволяване на обществения интерес. Срещата е инициирана от арх. Карчев поради недостиг на необходимите количества дървесина за отоплителен сезон 2022-2023 г. и множество запитвания от граждани и кметове по селата. В съответствие със Закона за горите общината се задейства, за да задоволи нуждите на населението.

Предвижда се да се изготвят списъци и комисия, сформирана със заповед на кмета, да определи нуждаещите се по населените места от общината. Ще бъдат отпускани по 5 куб. м на домакинство на прогнозна цена около 66 лв. на кубик, която не включва транспорт. Заплащането ще става на касата в ДГС - Свиленград по списъците, предоставени от общината.

Предстои допълнително да бъдат обсъдени възможностите за осигуряване на транспортна техника за превоз на дървесината.

На срещата инж. Михайлов информира кмета за още една възможност за обезпечаване на необходимостта от дървесина за отопление в общината. Вече в Свиленград е изграден склад по чл.206 от Закона за горите, който предстои да бъде оборудван и да започне свободна продажба на дърва за населението.