22
Пон, Юли
41 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

154 години от създаването си чества ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ в любимецкото село Малко градище. Празникът бе отбелязан с Ден на приятелството и етническата толерантност, в който участие взеха училища в Хасковска област.

До обяд се проведе кръгла маса за споделяне на положителни педагогически практики с директорите и главните учители на поканените школа на тема „ Прилагане на иновативни подходи за работа в мултикултурна среда“. В дискусията се включиха изявени специалисти по проблемите на образователната интеграция на учениците от етническите малцинства, като проф. д-р Янка Тоцева, която бе основен докладчик.

Празникът продължи с концерт на ученици от ОУ “Христо Ботев“ - Левка; НУ “Христо Ботев“ - Любимец; НУ “Захари Стоянов“ - Любимец; НУ “Отец Паисий“ - Харманли; ОУ “Иван Вазов“ - Харманли; ОУ “Христо Ботев“ - с. Българин; ОУ “Св. св. Кирил и Методий“ - с. Иваново; ОУ “Иван Вазов“ - Симеоновград; НУ “Отец Паисий“ - Симеоновград; НУ “Г. С. Раковски“- Хасково, както и домакините от ОУ „Св. св. Кирил и Методий“.

Преди музикалната проява бе открита изложба, посветена на годишнината от основаването на училището.

Впрочем, педагогическият колектив и ръководството на училището в с. Малко градище в продължение на няколко години работят последователно за повишаване на образователната интеграция на учениците от школото и установяване на етническа толерантност между тях чрез осъществяването на поредица от инициативи, свързани с извънкласни и извънучилищни практики. В тази връзка миналата учебна година възниква идеята за организиране и провеждане на Ден на приятелството и етническата толерантност, на който да бъдат поканени за участие училища от региона, в които проблемите на образователната интеграция на учениците от етническите малцинства и етническата толерантност са сред приоритетите им на работа. Заради Ковид епидемията идеята тогава не се осъществява, но сега вече е факт.