03
Нед, Мар
27 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

1/3 по-малко ще са произведенията в конспекта тази година. В ПГССИ „Христо Ботев“ учениците ще работят върху дипломна работа за втори държавен изпит

97 зрелостници в Свиленград и 38 в Любимец са подали заявления за явяване на задължителната матура по български език и литература (БЕЛ), сочи проверка на stmost.info.

Изпитът ще се проведе утре (18 май), като започва в 08:30 ч. Младежите трябва да бъдат в изпитната зала половин час по-рано, да носят лична карта, служебна бележка за допускане до матура, както и черен химикал.

По решение на МОН произведенията, включени в конспекта, са с 1/3 по-малко в сравнение с преди. За разлика от минали години, когато те са били 97, тази са 27, всички от които са изучавани. Другата новост, свързана с матурата по БЕЛ, е, че зрелостниците ще избират между две различни теми в зависимост от това дали ще пишат есе, или интерпретативно съчинение. И досега те можеха да избират измежду двата жанра, но темата беше една. Темата за съчинението ще е по проблем от една или няколко творби на изучавани автори. Формулировката за есе ще включва житейски проблем, залегнал в едно или в няколко литературни произведения, или такъв, който не е обвързан с художествен текст.

Общият брой на въпросите остава непроменен - 41, като те ще са върху учебния материал от общообразователната подготовка в 11 и 12 клас. С избираем отговор вече ще бъдат само 22 от тях - с 8 по-малко от м.г. 16 са задачите с кратък свободен отговор. Други две ще са за създаване на текст в рамките на 4-5 изречения. Съчинението или есето ще носят най-много 30 точки, а затворените въпроси - 22 т. Максималният брой точки е 100, като тази година летвата се вдига. Изпитът ще се счита за издържан при минимум 30 точки, които носят оценка "Среден 3". Досега за тройка бяха нужни 23 точки, които можеха да се съберат от въпросите с избираем отговор. Предстои да видим дали това ще доведе до повече двойки и по-малко шестици.

Вторият задължителен зрелостен изпит ще се проведе на 20 май, като също ще започва в 08:30 ч. От 2022 г. той вече няма да е по предмет по избор, както досега, а по предмет, изучаван като профилиращ в последните 2 г. от средното образование. За първи път т.г. ще има възможност да се държи втори задължителен държавен зрелостен изпит и по предметите информатика, информационни технологии, предприемачество, музика, изобразително изкуство - при условие, че те са изучавани като профилиращи. По време на втората част от матурите по информатика и по информационни технологии младежите ще работят на компютър.

В свиленградското СУ „Д-р Петър Берон“ 22-ма зрелостници ще се явят на матура по Биология, 21 по Английски език, 10 по География и трима по математика. В Любимец също най-много абитуриенти ще държат изпит по Биология – 18, трима по философия и един по химия.

Друга новост тази година е, че учениците от професионалните гимназии задължително ще полагат държавен изпит за придобиване на втора или трета степен на професионална квалификация. Той заменя досегашната задължителна матура. До момента можеха да избират дали държавният изпит по професия да им се зачете за втора матура, или да се явят по избираема общообразователна дисциплина като другите зрелостници. Предлага им се възможност да избират между 3 варианта на държавен изпит. В единия случай, например, теоретичната част в него ще е по изтеглена от МОН тема, в другия - тест, а третия - защита на дипломен проект.

Всички 41 зрелостници от свиленградската ПГССИ „Христо Ботев“ са избрали защита на дипломна работа. Те устно ще представят разработките си и ще отговорят на поставените от изпитната комисия въпроси. Изложението може да се съпътства от демонстрация на елементи от дипломния проект. Практическата част на изпита може да бъде демонстрация на определена практическа задача от дипломния проект.

За професионална пригодност в Любимец ще се явят на втора матура 12 зрелостници от специалност „Автотранспортна техника“. Те ще работят по изтеглена от МОН тема.

От 26 май до 1 юни са допълнителните матури по желание. В ПГССИ "Христо Ботев" ще се явят двама по Английски език и един по математика, а в СУ "Д-р Петър Берон" - един по математика.